Saken var oppe i bydelsstyret onsdag. På bordet lå en innstilling fra bydelsdirektøren som var negativ til å gi ytterligere dispensasjoner til aktiviteten i ormådet, siden Storbotn i kommuneplanen er friluftsområde.

Politikerne ser annerledes på det:

— Vi ønsker å legge til rette for jegerne, sier SVs Henning Trellevik.

— Samtidig ser vi behovet for å få skytefeltet i Storbotn på plass i kommunens planer for området. Bydelsstyret tilrådde derfor enstemmig å tillate storviltfeltet, men samtidig pålegge de som driver det å få orden på formalitetene. Saken avgjøres sentralt i kommunen.