Tirsdagens offentliggjøring av resultatene for de nasjonale prøvene var nedslående lesning for byens politikere. Bergen kommune kom over landsgjennomsnittet, men er dårligst av storbyene.

Mindre på areal

— Vi er nødt til å bruke mer ressurser på elevene og lærerne og mindre på areal, sier gruppeleder for KrF i bystyret, Filip Rygg.

Han peker på at Bergen kommune bruker atskillig mer på skolebygninger enn det de øvrige storbyene gjør.

— Betyr det at du går inn for å legge ned skoler?

— KrF ønsker selvsagt ikke skolenedlegginger. Men innholdet i skolen er viktigere enn antall bygninger. De nasjonale prøvene viser med stor tydelighet at vi må bruke mer penger på innholdet, og mindre på noe annet.

Han ser for seg at deler av skolebygg kan brukes til barnehager eller kontorer. På denne måten sparer skolene penger, som i stedet kan brukes til undervisning.

- Må bli nedlegging

Tidligere skolebyråd Hans-Carl Tveit er ganske sikker på at skolenedleggelser må til dersom byrådet skal spare de ti millionene det er lagt opp til i den siste budsjettinnstillingen.

— Jeg kan vanskelig se at det er mulig å spare så mye penger uten å legge ned en større skole, eller ved avviklingen av fire-fem fådelte skoler.

Tveit har lenge gått inn for å bruke overflødig skoleareal til barnehager, kontorer eller kulturaktiviteter. Men han tror ikke det løser budsjettproblemene de aller nærmeste årene.

Ny runde om fådelte skoler

Tveit sier hans erfaring var at KrF og Høyre ikke forsvarte de fådelte skolene på samme måte som Venstre. Det kan bety at Samdal, Riple, Trengereid, Tunes og Haugland skoler ligger utsatt til.

BT er og kjent med at det i oppvekstadministrasjonen lenge har vært tale om å legge ned Kronstad skole. Et forslag politikerne fra alle partier lovet å gå imot i valgkampen. Ortun skole kan også ligge utsatt til.

Byrådspartiene starter om ikke så lenge en diskusjon om skolestrukturen. KrF kan ikke love at byrådspartiene vil samle seg om store strukturendringer. KrF er bare en av flere røster.

Skepsis i Frp

I Fremskrittspartiet stusser gruppeleder Tor Woldseth på om mindre plass til elevene gjør skolen bedre.

— Gode skolebygg og inneklima er det som gir mulighet til god undervisning. Vi vet også at å transportere barn langt, skaper problemer, sier Woldseth.

Han mener Bergen heller bør lære av blåstyrte Oslo.

— De har gått inn og virkelig påsett at skolene har gjort jobben slik den skal gjøres. Vi må se hvordan skolelederne bruker ressursene. Særlig på morsmålsundervisningen henger Bergen igjen, mens Oslo har lykkes, mener Woldseth.