— Vi må aldri komme dit hen at aktiviteten i Fløyen-området gjør drikkevannet til byens befolkning ubrukelig, sier Johnsen, som er byråd for miljø, byutvikling og tekniske tjenester.

Søndag skrev BT at vann- og avløpsetaten i kommunen vil flytte både tradisjonsrike Brushytten og de fire hyttene som utgjør fritidssenteret Aasebu.

Begrunnelsen er at hyttene, og aktivitetene rundt dem, utgjør en potensiell forurensningsfare. Begge ligger innenfor nedslagsfeltet til drikkevannskilden Svartediket.

- For tidlig å fastslå

Forslaget har ikke uventet skapt bølger. Byråd Nils Arild Johnsen har det politiske ansvaret for så vel Grønn avdeling som Vann- og avløpsetaten. Sp-politikeren får dermed den delikate jobben å balansere friluftsinteressene mot behovet for å gi innbyggerne rent drikkevann.

— Nå må vi sette oss ned og finne fornuftige løsninger for mange år fremover. Helsemyndighetenes argumenter kommer til å veie tungt i denne prosessen, varsler Johnsen.

Han sier det er for tidlig å fastslå om hyttene må flyttes, det vil si ut av nedslagsfeltet og nærmere Fløyen. - Men jeg har merket meg at eieren av Brushytten alt er i god dialog med vann- og avløpsetaten om å finne en alternativ lokalisering, sier Johnsen.

«Ikke strenge»

— Er ikke restriksjonene på Byfjellene urimelig strenge? I enkelte andre kommuner får jo folk drive hobbyfiske i drikkevann.

— Vi er ikke spesielt strenge. Det overrasker meg imidlertid veldig at man tillater fiske i drikkevann, for eksempel i Fjell kommune. Dessuten må vi ta i betraktning folketallet i Bergen. Å slippe løs byens befolkning med stang og snøre i drikkevannskildene, er ikke forsvarlig, mener Johnsen.

Dermed får Bergen Turlag neppe oppfylt ett av sine hovedønsker for den nye bruksplanen for Fløyen-området. Turlaget mener dagens bestemmelser er for strenge, og vil blant annet tillate skøyteløping og fiske i drikkevannene.

Vannkvaliteten må bedres

Byråd Johnsen advarer sterkt mot frislepp av denne type aktiviteter.

— Vi begynner etter hvert å få bra kvalitet på drikkevannet i Bergen, men det er ennå ikke godt nok i forhold til EUs strenge regelverk. Kommunen har brukt vanvittig mye ressurser på å forbedre kvaliteten. Denne storsatsingen må vi bygge videre på, sier Nils Arild Johnsen.

Han tror likevel det er fullt mulig å gi friluftsglade byfolk handlingsrom nok i naturen, uten at det skal gå på bekostning av drikkevannskildene.

— Innbyggerne i Bergen har jevnt over vært flinke til å bruke Fløyen på en fin og ryddig måte. Byrådet ønsker at forvaltningen blir like god og balansert også i fremtiden, sier Johnsen.