BT skrev i går at Bergen Parkeringsselskap vil stramme inn soneparkeringen. Der det tidligere har vært fritt frem for alle å parkere på soneparkeringsplasser etter klokken 17.00 på hverdager, vil parkeringsselskapet strekke denne perioden til klokken 23.00.

Gjestekort

Forslaget møtte motbør blant annet fra Ruth Grung (Ap), leder i komité for miljø og byutvikling. Hun stilte blant annet spørsmål om gjesteparkering, og om det ikke er for lett å svindle til seg sonekort for dem som ikke bor i området.

— Vi vil jo komme med et tilbud til beboere som har besøk. Vi kommer til å tilby et gjestekort som beboerne kan kjøpe for 40 kroner, sier Hatlem.

- Ikke for lett

At det er lett å få sonekort på falskt grunnlag, for eksempel ved å levere fiktiv flytteadresse, har hun ingen tro på.

— Det er nok de som prøver, men vi blir mer beskyldt for å være for strenge enn for å gi ut for mange sonekort. Vi søker opp adresser og informasjon i folkeregisteret og forlanger mye dokumentasjon fra dem som søker, sier Hatlem.