Hvert år ender flere personer opp på Haukeland med skader etter oppskyting av fyrverkeri. I år ble 13 menn innlagt med øyeskader, blant dem en 18 år gammel bergenser som nå er alvorlig skadet etter at fyrverkeri gikk av i ansiktet hans. Overlege ved Haukeland universitetssjukehus, Nils Bull, mener privat fyrverkeri bør forbys.

Kari Kjønaas Kjos (Frp), leder for Stortingets helse— og omsorgskomité, mener folk selv har ansvar for å tilegne seg kunnskap om forsvarlig bruk av fyrverkeri.

Nestleder i samme komité, Kjersti Toppe (Sp), mener skadeomfanget og alvorlighetsgrad er grunn til å diskutere et forbud mot privat oppskyting av fyrverkeri.

- Går ut over uskyldige

— Det er mange fornuftige argumenter for at fyrverkeri skal være offentlig, og forbudt for privatpersoner. Skadene dukker opp hvert år. Øyenskader er ingen bagatell, det er alvorlige skader det er snakk om, sier Toppe.

Hun slutter seg dermed til overlege Nils Bull sin konklusjon.

— Rent medisinsk sett er det klart at det burde vært forbudt, sier hun.

Likevel tviler hun på at det finnes politisk vilje til det. Toppe trekker frem opphevelsen av forbudet mot proffboksing som eksempel på hvorfor hun mener et forbud ikke er realistisk.

— Argumentet for å oppheve loven mot proffboksing er at folk skal ha rett til å drive med risikofylte aktiviteter. Derfor er trenden å løse opp forbud, selv når det helt klart ikke anbefales helsemessig -som med proffboksing.

VIL DISKUTERE ET FORBUD: Nestkeder i Stortingets helse- og omsorgskomité, Kjersti Toppe (Sp), mener det er et helsepolitisk ansvar at skadeomfanget etter bruk av fyrverkeri blir redusert.
Rune Sævig (arkivfoto)

Nyttårsaften 2013/2014 registrerte Haukeland 15 alvorlige og moderate øyeskader. Av disse var ni tilskuere.

— Det er like mye de som står og ser på som de som aktivt skyter opp fyrverkeri som står i fare for å bli skadet. Argumentet for forbud er at dette i altfor stor grad går ut over uskyldige som er ute og ser på, og ikke den som aktivt kjøper og skyter opp.

— Uavhengig av om det blir et forbud, er det et helsepolitisk ansvar at skadeomfanget blir redusert. Det er for høyt slik det er nå.

Toppe sier hun vil sende et skriftlig spørsmål til helseminister Bent Høie om hva som kan gjøres for å få ned skadeomfanget etter fyrverkeri-ulykker.

Mener folk har ansvar for egen læring

Leder for Stortingets helse- og omsorgskomité, Kari Kjønaas Kjos (Frp), ønsker ikke et fyrverkeri-forbud.

— Dette er en diskusjon som kommer opp hvert eneste år. Men jeg ser at antall skader går ned, og at ingen barn ble skadet i år. Det er tydelig at folk begynner å få kunnskap om at dette kan være farlig.

Kjos mener alle, spesielt fyrverkeri-selgere og media, har ansvar for å informere om farene ved oppskyting av fyrverkeri.

— Det er ikke tvil om at det virker, men det tar tid. Og så synes jeg det er en veldig god idé at mange kommuner selv sender opp fyrverkeri under kotntrollerte former, som gjør at færre føler behov for å kjøpe fyrverkeri.

— Man må ta ansvar for sin egen helse og liv, og alle må tenke over hva de gjør, hvor de oppholder seg og hvordan de oppfører seg.

- Så et forbud er uaktuelt?

— Vi har ikke diskutert det verken i regjering eller i partiet, men det er en diskusjon som kommer opp hvert eneste år. Det å forby alt som kan skade mennesker ville vært en umulighet. Med det utgangspunktet er ikke dette noe partiet har jobbet for å innføre forbud mot.

På grusbanen: Ulykken skjedde i nærheten av brakkene på den gamle grusbanen til Flaktveit Idrettsklubb.
Jan M. Lillebø

Har opprettet sak

Etterforskningsleder ved Bergen Nord politistasjon, Nils Inge Romslo, bekrefter at politiet har opprettet sak etter en 18 år gammel mann ble alvorlig skadet på nyttårsaften.

— Det er på grunn av skadeomfanget og alvorlighetsgrad at vi vil undersøke nærmere hva som har skjedd.

Foreløpig kjenner ikke politiet hele hendelsesforløpet. De har heller ikke vært i kontakt med den skadde mannen.

— Nå vil vi undersøke omstendighetene rundt dette og forsøke å kartlegge hva som har skjedd, sier Romslo.

Politiet ønsker å snakke med vitner til hendelsen, sier Romslo.

VIL FORBY: Overlege Nils Bull mener det er galskap at ukvalifiserte berusede mennesker får behandle eksplosiver.
Augeavdelinga, Haukeland universitetssjukehus