– Det er mulig å tenke seg en byttehandel der Teatergarasjen blir stående, mot at Neumann Eiendom får kjøpe parkeringsplasser enten i Klostergarasjen eller i Havnevesenets nye parkeringsanlegg på Nøstet, sier Aps Anne Gine Hestetun, leder av komité for miljø— og byutvikling.

Hestetun ber byråd Lisbeth Iversen (KrF) nedsette en arbeidsgruppe som sammen med Neumann Eiendom og andre berørte parter diskuterer seg frem til en løsning for Nøstegaten som alle kan leve med, også BIT Teatergarasjen.

I bakhånd har Hestetun budsjettavtalen som Ap har inngått med byrådspartiene. Her står det at byrådet i viktige byutviklingssaker skal «søke bredest mulig konsensus».

Kjøper ikke 14 etasjer

Aps fraksjonsleder påpeker at når det gjelder Nøste-utbyggingen har Frp sagt klart nei til høyhus. Hvis byråd ønsker flertall for en form for høyhus, ligger løsningen trolig i en avtale med Ap.

– Men jeg kjøper ikke umiddelbart at nybygget må være 14 etasjer høyt for å gi plass til Teatergarasjen, sier Hestetun.

BT presenterte i går Neumanns alternative løsning for Nøstet. Her har utbygger kuttet ut både Teatergarasjen, barneteateret og tårnhuset på nær 14 etasjer. Alternativet er bolig- og kontorblokker på ni etasjer – uten kultur.

– Aps umiddelbare reaksjon er at dette alternativet er for tett og kompakt, sier Hestetun.

På tomten etter Teatergarasjen har Neumann plassert et parkeringshus på tre etasjer. Til BT sier daglig leder Leif Holst hos Neumann Eiendom at både Klostergarasjen og Havnevesenet har sagt blankt nei til hans ønske om å kjøpe parkeringsplasser der.

Hestetun vil ikke si om kommunen bør instruere Klostergarasjen eller Havnevesenet, selv om kommunen kontrollerer begge selskapene.

– Jeg vil ikke forskuttere noen instruering, men vi bør gå noen runder.

– Ikke høyere enn Rieber

Ola B. Siverts, som representerer Nøstet, Verftet og Klosteret velforening, mener utbyggingen må krympes ytterligere, til maksimalt seks-syv etasjer.

– Jeg kan ikke se at det skal være nødvendig å gå høyere enn Riebers bygninger. Rieber er tross alt hovedkontor for en stor bedrift og bør få lov å rage over helt ordinære kontor- og boligblokker, sier Siverts til Bergens Tidende.