I en uttalelse på fylkesårsmøtet heter det at parsellen må få en oppstart i 2006-09 og at denne kan delfinansieres gjennom et Offentlig-Privat-Samarbeid eller bompenger.

Det er Os Frp og ordfører Terje Søviknes som har jobbet aktivt for å få fylkespartiets støtte i denne saken. Søviknes sier til Bergens Tidende at Frp er prinsipielt motstander av bompenger.

— Bilistene betaler allerede inn 40 milliarder kroner i bilrelaterte avgifter, mens bare ti milliarder går tilbake til drift og investeringer i veisektoren, sier Søviknes.

Men Fremskrittspartiet konstaterer at stortingsflertallet ikke er villig til å bruke mer penger på samferdsel.

— I utkastet til Nasjonal Transportplan er oppstart av parsellen skutt ut i tid etter 2011, samtidig nevnes bompenger som finansieringskilde. Bompenger er trolig eneste alternativ om vi ønsker ny vei mellom Os og Bergen. For Os Frp er det nå viktigere med ny vei, enn å ri prinsippet om nei til bompenger for enhver pris, sier Søviknes.

I uttalelsen fra fylkesårsmøtet heter det:

«Strekningen Os-Bergen fremstår i dag som en av de største flaskehalsene på Kyststamveien, vår viktigste samferdselskorridor nord-sør på Vestlandet. Etter Hordaland Frps syn taler hensynet for trafikksikkerhet, fremkommelighet og verdiskapning for snarest mulig utbygging av parsellen.»