At det snart ikke lenger går an å parkere gratis i Bergen sentrum på kveldstid og i helgene fører nå til politisk selvransakelse.

Både byråd for byutvikling, Lisbeth Iversen, og de to største opposisjonspartiene er villige til å drøfte kutt i prisene i parkeringshusene på kveldstid.

— Jeg tror bystyret må vurdere satsene, og selvfølgelig også de økonomiske konsekvensene det har for parkeringsanleggene. Differensierte priser er noe vi bør diskutere, og om tider på døgnet bør blir gratis fordi publikum mister fordelen med gratis parkering, sier gruppeleder Liv Røssland (Frp).

Hun vil likevel ikke love at partiet som sikrer byrådets flertall i bystyret vil jobbe for gratis kveldsparkering.

— Jeg kan ikke si det, fordi vi ikke vet hva de økonomiske konsekvensene blir. Klostergarasjen var jo langt fra gratis å bygge, sier hun.

P-penger til kommunen

Selv om kommunen har dårlig råd, finnes det penger som kunne vært naturlig å bruke til å kutte prisen på kveldsparkeringen:

Bare i år tar Bergen kommune ut 24,8 millioner kroner i utbytte fra Bergen parkeringsselskap. Utbyttet er mindre enn tidligere år, blant annet på grunn av investeringene i Klostergarasjen.

Disse pengene går langt på vei til andre formål i kommunen, så tar en av disse vil det derfor gå ut over andre formål.

Røssland vil derfor ikke uten videre gå inn for at disse pengene går til å redusere prisene i parkeringshusene.

Hun mener det uansett ikke ville vært nok til å gi gratis kveldsparkering.

BT prøvde i går å få ut tall på hvor dyrt gratis kveldsparkering ville bli for Parkeringsselskapet, uten å lykkes.

- Buss koster også penger

Heller ikke i Arbeiderpartiet, som i sin tid var med på å lansere politikken med å fjerne gateparkeringen, vil en love gratis kveldsparkering.

— Gratis er vel å strekke det litt langt. De som betaler bussbillett til byen betaler noe de også, sier Anne Gine Hestetun (Ap), som leder komité for miljø og byutvikling.

Hun ser med andre ord det hele i et miljøperspektiv, i forhold til kollektivtrafikken. Hun mener likevel en bør se nøyere på prisingen, men at en samtidig bør bedre kollektivtilbudet på ettermiddag og kveld.