22. oktober bruker avtroppende byråd hasteparagrafen og gir AS Klostergarasjen millionlånet. Det skjer i samråd med det påtroppende byrådet.

En uke senere stopper det nye byrådet innføring av barnetakst på bussen på dager med høy luftforurensning på grunn av pengemangel. I SV er man mer enn forundret over det som har skjedd.

Mer forurensning

— Jeg kan ikke annet enn å slå fast at her har en penger til det en vil. Byrådet har penger til å sikre 300 ekstra parkeringsplasser slik at vi kan få enda mer forurensning i sentrum. Men byrådet har ikke penger til et tiltak som vil lette på astma- og luftveisproblemene for mange av dem som bor i sentrumsområdet, sier SVs gruppeleder Oddny Miljeteig.

Senterpartiets Nils Arild Johnsen, som inntil 27. oktober var byråd for miljø og byutvikling, stemte mot å gi Klostergarasjen lånet. Til Bergens Tidende sier Johnsen at han både var skeptisk til bruk av hasteparagraf og til å gi lån til en mulig utvidelse av garasjen.

Nå er det ikke uten videre gitt at Klostergarasjen får utvide med 300 plasser, selv om det sprenges ut en hall som er stor nok til et tredje parkeringsdekk.

Blir lønnsom

— Vi gjør dette fordi det er nå vi har muligheten. Foretar vi ikke denne utsprengningen nå, får vi aldri gjort den, sier direktør Truls Lorentzen i Klostergarasjen AS.

— Det ligger vel i kortene at politikerne som nå har sagt ja til å gi dere lån også vil støtte byggingen av 300 nye plasser?

— Det har ikke jeg filosofert over. Selv om vi bruker over 20 millioner kroner mer, vil det være lønnsomhet i anlegget selv om vi bare driver med 640 plasser.

For naboene, som allerede har gående en konflikt med utbygger, er dette dårlig nytt. Anleggsarbeidet vil pågå i ytterligere tre måneder med de merbelastninger dette medfører.

SVs Oddny Miljeteig er ikke i tvil om hva som skjer i neste omgang.

— Det er klart Høyre, KrF og Arbeiderpartiet vil gi sitt ja til å gjøre disse parkeringsplassene ferdig, sier hun.

Avslørende for byrådet

Men det kan ikke skje uten at bystyret må inn i saken. En utvidelse av antallet parkeringsplasser må godkjennes av kommunens høyeste politiske organ.

— Selve utvidelsen av fjellhallen er en enkel byggesak som vi nok kunne behandlet administrativt, men saken vil bli lagt frem for byrådet., sier kommunaldirektør Edel Eikeseth.

Oddny Miljeteig mener saken er svært avslørende for miljøengasjementet i det nye byrådet.

— Når det gjelder den helseskadelige luftforurensningen satser byrådet på at regn og vind skal fjerne den. Men med en gang det er snakk om å gjøre det lettere for bilistene, da finner byrådet penger i bykassen.

GRABBEN: 29. august åpnet daværende byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen anleggsarbeidet på Klostergarasjen. Like før hun gikk av ga hun Klostergarasjen et lån på 12 millioner slik at de kan sprenge ut rom til ytterligere 300 biler.