Men streiken fortsetter med uforminsket styrke, velger Bergen kommune å åpne barnehagene. Fra tirsdag vil samtlige barnehager som til nå har vært stengt være åpne fra kl. 10 til 14 hver dag.

— Veldig provoserende, sier Grete Myrland Ingebrigtsen, leder i streikekomiteen i Unio Bergen.

Erstatter ikke vanlig tilbud

Kommunen har valgt å la de barnehageansatte som ikke er tatt ut i streik - som assistenter og fagarbeidere - åpne barnehagene for såkalt tilsyn. Det vil si aktiviteter og lek, uten pedagogisk innhold.

— Det viktigste argumentet er hensynet til barna. Det er ønskelig at de får treffe sine lekekamerater noen timer hver dag. Dette er ingen erstatning for barnehagetilbudet, og de ansatte skal ikke gjøre arbeid som de streikende vanligvis ville gjort, sier Robert Rastad, informasjonsdirektør i Bergen kommune.

Tilbudet er gratis, men gjelder kun barn som har fylt eller fyller to år innen august i år.

Grete Myrland Ingebrigtsen mener de ansatte havner i en klemme mellom lojaliteten til arbeidsgiver og til streikende kolleger.

— Det er vanskelig å karakterisere dette som streikebryteri, men de ansatte som skal gjøre dette kan lett komme i en situasjon der de krysser grensen, og altså påtar seg arbeid de ikke skal. Vi er veldig skeptiske, og streikevaktene vil være ekstra mange og ekstra påpasselige fremover, sier Myrland Ingebrigtsen.

Streiken trappes opp

For streiken fortsetter for fullt. Det har ikke vært noen som helst kontakt mellom Unio og Kommunenes Sentralforbund, og denne uken har Unio varslet to opptrappinger - først på tirsdag, deretter på torsdag. Da vil totalt 14.000 kommuneansatte være i streik.

For Vestlandets del vil opptrappingen kun ramme Førde, der 379 fagorganiserte tas ut i streik fra torsdag.

— Vi holder streiken i gang med sterk kampvilje. Nå er det faktisk sånn at folk ber om å bli tatt ut i streik, sier Unio-leder Anders Folkestad til NTB.

KS fastholder at meklingen ga en god avtale, og vil ikke ha noen formell dialog med en motpart som er i streik.

Etter loven skal meklingsmannen etter en tid ta kontakt med partene for å høre om konflikten kan løses. Men det trenger ikke å skje før det har gått fire uker.

Frykter permitteringer

For kommunen er også arbeidsgiveransvaret en del av begrunnelsen for nødløsningen i barnehagene.

— Vi har mange ansatte som ikke er tatt ut i streik, og hvis vi ikke finner annet arbeid til dem, blir vi nødt til å permittere folk. At noen i streik blir rasende, får vi bare akseptere, sier Rastad.

Myrland Ingebrigtsen understreker at det ikke er de ansatte hun kritiserer.

— De gjør bare det de er satt til å gjøre. Det er uheldig at kommunen skyver dem foran seg. Jeg synes heller kommunen kunne utøvd press på sin part for å få dem til å komme med et bedre tilbud til sine ansatte, sier hun.

Er det riktig av Bergen kommune å delvis åpne barnehagene? Si din mening om streiken her!

STREIKEN FORTSETTER: Det har ikke vært noen som helst kontakt mellom Unio og KS. Her er streikende fotografert på Vågsallmenningen i Bergen forrige uke. FOTO: VEGAR VALDE
EN VERDIKAMP: Helga Hjetland beskriver kampen Unio fører som en verdikamp, ikke bare en lønnskamp.
SCANPIX