Daglig leder i Kirkens Bymisjon, Leif Jarle Theis, bekrefter overfor Bergens Tidende at man er i sluttforhandlinger med Bergen kommune om senteret, som skal være et lavterskeltilbud til blant andre stoffmisbrukere som går på heroin. Misbrukerne, som har tilholdssted i Nygårdsparken, er en viktig målgruppe.

Bymisjonen vil bruke de tre millioner kronene man i 2001 fikk i gave fra næringslivslederen Trond Mohn til å kjøpe eller leie et hus i Bergen sentrum.

Penger fra Trond Mohn

— Vi er nå på jakt etter et hus på ca 400 kvadratmeter. Vi kan godt tenke oss å etablerte aktivitetshuset i Vågsbunnen. Men dette er ingen forutsetning. Det viktigste er at senteret blir plassert sentralt i byens sentrum. Gaven fra Trond Mohn er øremerket til kjøp av eiendom, sier Theis.

Et lavterskel aktivitetshus er allerede inne i Bergen kommunes ruspolitiske handlingsplan. Ifølge forslaget til budsjett vil det koste Kirkens Bymisjon to millioner kroner i året å drive det. Av dette skal 1,5 millioner kroner gis som kommunalt tilskudd. Det betyr ifølge Theis at driften ikke er fullfinansiert ennå.

Lavterksel

— Dette senteret skal være mer enn en varmestue. Det blir et aktivitetshus, der rusmiddelbrukere skal få aktiv hjelp og miljøtilbud på dagtid, som kan lette den enkeltes boevne. Vi tar sikte på å rekruttere fra byens rusmiljøer generelt. Men de opiate misbrukerne, altså dem som går på heroin, er helt klar målgruppe, sier Theis.

Det er flere årsaker til at Kirkens Bymisjon ønsker å satse på et slikt aktivitetshus. Bergen har en urovekkende økning i tallet på slitne rusmisbrukere, og samtidig stor rekruttering av nye og unge misbrukere. Også veksten i prostitusjon, den såkalte jageproblematikken, der stoffmisbrukerne jages fra sted til sted, overdoseproblematikken og debatten om menneskeverd er blant begrunnelsene Kirkens Bymisjon har oppgitt i sin søknad om å få etablere og drive senteret.

Vil hindre overdosedødsfall

Theis mener det er et stort behov for et tilbud, der brukerne blant annet får tilbud om å definere egne ønsker om aktiviteter, opplæring og arbeid, få enkel pleie, og hjelp til å bedre egen helse. En annen målsetting er å hindre overdosedødsfall, skape alternativ til gaten som møteplass og hindre unødvendige konflikter mellom rusmisbrukerne og politi, næringsdrivende og andre i sentrum. Senteret skal også tilby oppfølging etter løslatelse fra fengsel og utskriving fra sykehus. Flere overdoser skjer nemlig rett etter fengsels- eller sykehusopphold fordi rusmisbrukerne gjerne feilvurderer sin egen toleranse etter en rusfri periode.

Ifølge Theis skal aktivitetssenteret blant annet inneholde kafé og trivselsareal, verksted og atelier, opplæringsrom, lesesal og PC-rom, kvinnerom og grupperom. Senteret vil få fire ansatte og en gruppe av frivillige medarbeidere.