Daglig leder i Kirkens Bymisjon, Leif Jarle Theis, sier til Bergens Tidende at aktivitetshuset vil åpne dørene i løpet av høsten. Nå starter jakten på et egnet hus sentralt i byens sentrum.

Avtalen er treårig. Kirkens Bymisjon skal drive aktivitetshuset, mens kommunen bidrar med 1,5 av de to millioner kronene driften vil koste i 2004 og 2005. I år avsetter kommunen 900.000 kroner til etablering og drift.

— Vi er svært glad for å få dette til. Dette prosjektet er et av flere nysatsinger på rusmiddeltiltak i Bergen. Behovet for et slikt lavterskeltilbud som kan gi byens rusmisbrukere omsorg, trivsel og aktiviteter er stort. Tiltaket er med i ruspolitisk handlingsplan for Bergen. Mange har ønsket å drive et slikt hus. Men nå har valget falt på Kirkens Bymisjon, sier byråd Helen Nordeide Fløisand. Hun håper og tror at avtalen vil bli forlenget i 2005, slik at huset kan drives videre dersom det blir et vellykket prosjekt.

Også Leif Jarle Theis er svært glad for at avtalen nå er i boks.

— Dette er en ny tillitserklæring. Samtidig har vi fått en forutsigbar og forpliktende avtale. Men til tross for tilskuddet fra kommunen, vil aktivitetshuset bli en økonomisk utfordring for oss, legger han til.

Ifølge Theis vil huset blir et dropp innom-sted, der rusmisbrukerne skal føle at de blir tatt alvorlig, møter vennskap og opplever verdighet. Huset skal romme et oppholds- og kafeområde, verksteder og atelierer for ulike aktiviteter, eget kvinnerom, hvilerom og et stille rom. Aktivitetshuset skal også ha et høyt faglig nivå.

— Tanken om et slikt hus har bakgrunn i den dramatiske situasjonen med uvanlig mange overdosedødsfall i Bergen for et år siden. Nå får vi et tilbud som kan fange opp og følge ulike grupper rusmisbrukere ut over å fungere som en varmestue, sier Theis.

Til etableringen har Kirkens Bymisjon også fått 200.000 kroner fra UNI-stiftelsen, foruten at man vil bruke penger av Bymisjonens egenkapital.