LINDA HILLAND linda.hilland@bergens-tidende.no— Gud som jeg har ventet på Amalie Skrams Hus. Dette tilbudet gir meg struktur i hverdagen. Jeg kan komme ned hit og aktivisere meg selv, isteden for å sitte hjemme og glo i veggen, sier Beate Kristin Fasteland. Hun er schizofren effektiv og har hatt psykiske problemer siden hun var 16 år. Første bruker 31-åringen fra Fyllingsdalen er en av de første brukerne som har tatt turen innom aktivitetshuset i Lars Hilles gate. Huset som initiativtaker Terje Hartvedt Lerøy har kjempet for i halvannet år. Politikerne har bevilget 1,2 millioner til årlig drift av senteret. - Som psykiatrisk pasient synes jeg at samfunnet hittil har hatt svake tilbud til psykisk syke. Og da tenker jeg spesielt på ettervernet. Det finnes andre treffsteder for psykisk syke, men aktivitetene uteblir, sier Hartvedt Lerøy. Veksthus Han håper dette kan bli et veksthus hvor brukerne kan få utløp for sine kreative ressurser og klare å utvikle selvstendighet og styrke.Huset er om lag 350 kvadratmeter stort og har keramikkrom, musikkstudio, snekkerverksted, et stort atelier, datarom og kafi. Stedet vil etter hvert ha personer fra Jussformidlingen og sosionomstudenter som kan hjelpe personer med sosiale og juridiske rettigheter.- Jeg tror jeg kommer til å få energi av å komme hit. Dele erfaringer med andre som har psykiske problemer. Og kanskje det viktigste, føle at jeg gjør noe nyttig og kreativt, selv om de ikke klarer å gå på jobb, sier Fasteland. Alternativ Amalie Skrams hus skal bli et alternativ til tradisjonell psykiatri.- Det vil si at brukerne kan i stor grad bestemme hva de vil bruke huset til, sier Hartvedt Lerøy. Jens Jacob Lund, psykiatrisk sykepleier, er ansatt som daglig leder, mens Jorunn Ohnstad er kreativ leder.- Vi vil at det skal være et trygt møtested. Et sted hvor det også går an å få arbeidstrening for dem som ønsker det, sier Lund.- Amalie Skram slet med dype depresjoner. Men hun hadde en voldsom styrke og evne til å jobbe seg gjennom dem. Amalie Skrams hus skal drives i den store forfatterens ånd, sier Hartvedt Lerøy.

Beate Kristin Fasteland er glad for at Amalie Skrams hus endelig er på plass. - Det er godt å ha et sted å gå til. Å gjøre noe som gir livet mening, sier Fasteland på plass i keramikkverkstedet.