— Vi regner med at vi kan åpne for trafikk utpå dagen eller tidlig onsdag, sier sjefingeniør ved Statens vegvesen, Gunnar Kråkenes, til bt.no.

Veien har vært stengt for både kjøretøy og fotgjengere etter et større steinras siden søndag kl. 08.15. Et parti på rundt 20 x 20 meter hadde falt ut rundt 100 meter oppe i fjellet, på "bysiden" av fjellet, to kilometer fra Fana kirke. Steinmassene traff veien nedenfor, og en rundt 40 meter lang strekning var dekket av steinblokker på en til to meter. Steinblokkene tok med seg en lyktestolpe og trær i raset.

— Det var nok rundt regnet ti kubikk stein i selve veibanen, i tillegg til det som lå i skråningen, sier Kråkenes.

— Har vært ras der før?

— Det var ikke noen ferske spor etter andre ras, men vi ser i terrenget ved siden av at det har vært ýutslippý der tidligere. Det er jo et relativt høyt fjellparti der og for en legmann som meg ser det ut til å være ganske ýdårligý fjell hvor vann og is har bearbeidet fjellet en del.

En geolog var i dag på rasstedet for å sjekke forholdene. Etter befaringen, slås det fast at noe rassikring må til før veien åpnes igjen.

— Han forteller at vi må inn med rundt ti bolter for å sikre. Dessuten må vi rense ned den løse steinen i skråningen.

TI KUBIKK MED STEIN: - Det var nok rundt regnet ti kubikk stein i selve veibanen, i tillegg til det som lå i skråningen, sier Kråkenes.
ARNE NILSEN