Bergens nyeste skole heter Apeltun og ligger i Fana. Dronning Sonja falt for elevenes og barneskolens invitasjon til å foreta den offisielle åpningen tirsdag.

42 elever på 1. og 2. trinn og tre lærere tok den klasseløse skolen i bruk sist sommer etter bare vel et halvt års byggetid. De kom til et anlegg spesialtilpasset den nye og åpne pedagogikken.

— Best i verden

Alle leker med alle her på Apeltun, den beste skolen i verden! sier elevene Ida Nagel Fredriksen, Joakim Lyssand, Henriette Aulin og Anita Sjåvik Henriksen fra 2. trinn og Sindre Natland Bjørnstad og Håvard Brandt Hovland fra 1. trinn.

De seks elevene sitter disiplinert og spiser lunsj sammen med rektor Kristi Odéen rundt ett av de runde bordene i matkroken. Det er en del av Apeltun skoles filosofi at elever og ansatte - også renholderen - spiser sammen.

— Vi har fått en skole som gir rom for den gode samtalen, den gode kommunikasjonen, sier rektor Kristi Odéen.

Musikk hele tiden

— Her har vi ingen musikktime. Her har vi musikk hele tiden, seier lærer Inger Lien Røe.

— Vi bruker musikken i ulike situasjoner, det kan være for å gire opp elevene, eller for å roe dem ned, sier Lien Røe. Som føler det vitaliserende at det er tenkt samhandling mellom arkitektur og pedagogikk.

— Spennende å få være med på å bygge opp noe slikt helt fra begynnelsen. Og så har vi mye humor, sier hun.

Lærer Marit Drotningsvik sier at det var en store overgang fra den tradisjonelle skolen hun jobbet i tidligere til Apeltun. Både elever og lærere må her være samkjørte når de er så mye sammen. Slik lærer de også mye av hverandre, mener Drotningsvik.

Apeltun skole har eget forlag der elevene i begrenset opplag utgir sine tegninger og tekster. I det åpne undervisningsrommet er det også en talerstol der de kan framføre dikt eller fortelle om sine egenproduksjoner.

Mye ute

I tillegg til utstrakt bruk av sang og musikk, har Apeltun skole et bredt utetilbud for elevene.

Daglig blir området rundt skolen eller ved Smøråsfjellet flittig brukt, og holdt ryddig av elevene. Hver onsdag er det uteskole, torsdager er det idrettsskole i SFO-tiden midt på dagen.

Fasongen på skolens første byggetrinn er som et sneglehus. I neste trinn skal sneglekroppen komme til syne. Skolen har også fått egen volleyballhall. Dette skoleåret deler småskoleelevene bygget med 167 tiendeklassinger fra Hop ungdomsskole.

SAMMEN: I lunsjen spiser elever og ansatte sammen på Apeltun skole. Her SFO-lærer Johnny Eriksen og 2.-trinnselevene Martin Kvam Sætre, Hanne Ørnhaug og Mette Stensen Sandø (t.h.).<p/>FOTO: JAN M. LILLEBØ
FARGERIK: Sindre Natland Bjørnstad (1.trinn) og de andre elevene på Apeltun skole har tegnet seg selv foran det kongelige besøket tirsdag. Han står foran kunstner Grete Undstads fargerike glassvegg.<p/>FOTO: JAN M. LILLEBØ
DRONNINGEN KOMMER: De 42 elevene ved Apeltun skole i Fana er mer enn klare til dronning Sonjas besøk tirsdag. Lærerne Mia Berger (med krone og kappe) og Marit Drotningsvik overvåker de siste forberedelsene.<p/>FOTO: JAN M. LILLEBØ