Bystyret i dag vedtok å fjerne bemanningstilskuddet, slik byrådet hadde foreslått.

Forrige måned utsatte bystyret å behandle saken, men i dag kom kuttet.

Mister tilskudd

Åpne barnehager er dagtilbud som alle kan benytte. Foreldre eller en annen voksen person må være til stede i barnehagen.

Byrådet har foreslått en ny tilskuddsordning for de åpne barnehagene som innebærer at de mister det såkalte bemanningstilskuddet. Flere styrere og foreldre i åpne barnehager har gått hardt ut mot forslaget, og mener det vil gjøre at de fleste åpne barnehager i kommunen står i fare for å bli nedlagt.

Før forrige møte ble bystyrepolitikerne møtt av et hundretalls demonstranter utenfor Gamle rådhus, væpnet med såpebobler, gitar og sang.

Ville ikke kutte

Mange har også sendt mail til bystyrepolitikerne, kom det frem i debatten i dag.

— Det er lenge siden jeg har opplevd et såpass mangfoldig engasjement fra innbyggere. Individuelle, helt personlige e-poster har kommet i hopetall, fra innbyggere som grunngir hvorfor åpne barnehager er viktige for akkurat dem. Det gjør dypt inntrykk, sa Oddny Miljeteig (SV).

Også Kristin Akselberg fra Ap hadde lest mange mail:

— Jeg har blitt rørt av mange av dem, og blitt klar over at dette er et fantastisk tilbud som vi ikke ønsker å kutte i. Så lenge vi ikke har full barnehagedekning i bydelene, trenger vi åpne barnehager, sa hun.

- For mange tomme plasser

Også fra byrådspartiene kom det mange lovord om de åpne barnehagene, men de sto fast på å gjennomføre endringene de hadde foreslått.

Byråd for skole og barnehage, Harald Victor Hove (H), oppfordret bystyrepolitikerne til å være noe kritisk til argumentene som er brukt fra de åpne barnehagenes side.

— Kapasiteten i åpne barnehager i Bergen er større enn behovet, det er et utvilsomt faktum. Da blir det en utfordring for dem å holde kapasiteten oppe, og da lever man med risiko. Derfor velger vi å se på tilskuddsordningen, for å treffe bedre, sa han.

— Vi vil fortsatt ha mange åpne barnehager i byen, men vi kan ikke bruke penger på tomme plasser når vi har den utfordringen på barnehagefeltet, som vi har.

Marita Moltu, gruppeleder for KrF, uttrykte sin sympati for de åpne barnehagene, men mente byrådet også gjør grep for å veie opp for det økonomiske tapet.

— Dette er et viktig supplement til våre ordinære barnehager, og vi registrerer bekymringen i de åpne barnehagene. Derfor har vi gjort endringer i tellemåten, for å kompensere, sa Marita Moltu (KrF).

Stridens kjerne:

Uenigheten står om måten kommunene finansiereråpnebarnehagerpå. Mens flere andre av de store bykommunene gir tilskudd for antallet barn sombarnehageneer godkjent for, gir Bergen kommune tilskudd basert på hvor mange barn en åpenbarnehagehar i snitt over en lengre periode.

En dag i uken med lavere besøkstall vil da dra ned gjennomsnittet, og styrerne i Bergen mener dette gjør at deresåpnebarnehagerhar strammere økonomiske rammer enn de har i andre byer. Derfor mener styrerne de trenger det ekstra bemanningstilskuddet.

Bergen har 14 åpne barnehager med rundt 590 plasser til sammen. Gjennomsnittlig oppmøte er 300, skriver byrådet i sin innstilling. Bergen bruker 10,4 millioner kroner i året på tilbudene, og bystyreflertallet mener det er mulig å redusere denne summen.