Program:

Innlegg ved Karl Ludvig Aadland, Vestskog.

  • Hvorfor Bioenergi?
  • Teknologi og økonomi
  • Kommuenenes rolle

Klokken 19, Fusa Samfunnshus.