KJELL PEDERSEN

Slik beskrives en åpen hjerteoperasjon i Bergens Tidende i februar 1976, bare et år etter at den første operasjon av denne karakter var utført ved Haukeland sykehus 6. mars 1975.

Kort tid senere fikk BT anledning til å være til stede ved en åpen hjerteoperasjon.

— Etter at den første åpne hjerteoperasjon ble foretatt her på sykehuset, er i alt elleve tusen pasienter blitt operert på denne måten, forteller fagansvarlig for torakskirurgien, professor Leidulf Segadal.

Overtar for hjertet

Jubileet skal markeres fredag 4. mars med et åpent møte i Store Auditorium på sykehuset, blant annet med foredrag om utviklingen innen hjerteoperasjoner og lungeoperasjoner.

Åpen hjerteoperasjon kan defineres som et inngrep hvor man tar i bruk en hjerte/lungemaskin som overtar hjertets funksjon. I løpet av disse tretti årene er utstyret blitt forbedret, og det er stadig flere eldre som blir operert.

— En tredjedel av pasientene er nå over sytti år, sier Segadal, som har vært med på disse inngrepene fra første stund. Den første som ble operert var Ansgar Eide fra Florvåg, og han har det fortsatt utmerket.

I 2004 ble det utført ca. 600 operasjoner. Kransåresykdom, som angina pectoris og hjerteinfarkt er fortsatt hovedkategorien, og i fjor var man oppe i 350 slike operasjoner. Det ble gjort 190 inngrep innen klaffekirurgi. Sykehuset foretar også operasjoner på barn med medfødt hjertefeil - helt fra nyfødtstadiet - og her nådde man en topp i 1999 med 50 operasjoner.

Trenger ressurser

— Hvor stor er dødeligheten ved åpne hjerteoperasjoner?

— Regner man med de første tretti døgn ligger den mellom to og tre prosent. Hele nitti prosent av dem som dør er over de sytti. Vi har stadig forbedret teknikken og gjør også endringer i rutinene for å øke sikkerheten, forteller Segadal.

Gjennomsnittsalderen går stadig oppover og har i løpet av disse tretti årene øket med ti år, fra 55 til 65 år, og eldste pasient var over åtti år. Bare 25 prosent av pasientene er kvinner.

Det foretas stadig vanskeligere operasjoner på eldre pasienter med mindre bruk av ressurser og lavere risiko.

— Men det er behov for økte ressurser. Vi skulle ha operert ni hundre årlig fra vår landsdel, ifølge landsgjennomsnittet. Vi ser altså behov for å ekspandere, folk har krav på å bli operert i egen landsdel. Eldrebølgen vil dessuten resultere i en eksplosjon av hjertepasienter, som vi for vår del blir flinkere og flinkere til å behandle, sier Segadal.

I dag har 120-130 mennesker hovedbeskjeftigelse med denne typen pasienter, kirurger, anestesileger, intensiv-, anestesi-, og operasjonssykepleiere og folk som kjører hjerte/lungemaskinen.