Fem barn mellom 10 og 13 år står bak filmen «Min far er på video — Når noen i familien er syk av kreft». De har fått med seg kamera og filmet fra hverdagen hjemme med syke foreldre eller søsken. Slik kommer de pårørende barnas tanker og spørsmål rundt den vanskelige situasjonen frem; de som lett kan bli oversett får en stemme.

Rive ned tabuer

Filmen er laget på innsamlede midler, og er et ledd i Kreftforeningens fordypningsprosjekt «barn og unge som pårørende». Eli Gunnvor Grønsdal står for regien. Prosjektleder Tone Gjelsvik Sellevold fra Kreftforeningen forteller at filmen kan gi personell i skole, barnehage og helsevesen en bedre innsikt i barn og ungdoms reaksjoner på alvorlig sykdom i familien. Den vil også kunne være med på å rive ned noen tabuer, idet barna i filmen setter ord på tanker mange kanskje ikke tør å ytre. - Og til sist, sier Sellevold, fungerer filmen som allmenn folkeopplysning.

I tillegg til å gi en filmatisk beskrivelse av en utfordrende hverdag, intervjuer barna en lege om hva kreft egentlig er, og en psykolog om hva som er vanlige - og naturlige - reaksjoner blant unge pårørende. Det kan være vanskelig for dem å vite hva de kan snakke med de voksne om, og får de ikke snakket om hvordan de opplever det, vokser problemene seg ofte større i fantasien.

Ta barn på alvor

— Man kan ikke skjerme barn fra vonde ting som skjer i familien, sier Sellevold.

— Filmen handler om å ta barn på alvor. Også de som ikke selv er rammet, men berørt. I en slik vond situasjon opplever de ofte sjalusi, sinne, redsel, isolasjon, kanskje urettferdighet. Det er viktig at tankene og følelsene kommer til uttrykk.

Seksjonssjef Grace Ellen Gjuvsland fra Kreftforeningen understreker at det er viktig å inkludere barna.

— Vi ønsker å være med på å sikre livskvalitet for de pårørende. Ringer telefonen, så spørres det kanskje om hvordan det går med mamma, hvordan det går med pappa, men ingen spør hvordan det går med det friske barnet.

Men det gjør altså denne filmen. Og den kan man få ved å henvende seg til Kreftforeningen.