— Det kom nærmest over meg i sauefjøset. Da så jeg plutselig løsningen for meg.

Tørris Digernes står i fjøset og smiler av sine egne formuleringer.

— Det høres nesten ut som en åpenbaring, fortalt av en predikant. Men alt falt i hvert fall på plass akkurat her, sier Tørris og løfter opp et lam.

Tenker i matriser

Når Digernes koser seg med matematiske problemer tenker han ikke i kompliserte regnestykker, men i såkalte «vektorer og matriser». Det er kompakte formuleringer som gir oversikt og viser sammenhenger. Tenkningen og formuleringene kan dermed forenkles dramatisk.

— Matrisene ruller over netthinnen kontinuerlig. Svarene kommer ofte over meg når jeg er inspirert. Og det er jeg som regel her i sauefjøset. Det er godt å tenke sammen med sauene.

Over 60 små ulldotter på spinkle bein løper brekende rundt beina på Tørris, i konstant jakt på mor og melk. Han lever av grublingen, men driver med sauer i respekt for forfedrene og kulturlandskapet.

63-åringens andre arbeidsplass er et ganske alminnelig hjemmekontor i en litt eventyraktig, stor bolig, omgitt av en nydelig hage med karpedam.

Skulle bare hjelpe datteren

En dag kom en av Tørris' døtre hjem og spurte om faren kunne hjelpe samboeren med en diplomoppgave ved NTNU.

Oppgaven var gitt av Yngve Aabø, som den gang jobbet i BKK. Strømleverandøren trengte en modell som kunne beregne sannsynligheten for at noe kan gå galt på nettet. Problemet var bare at svært mange ting kan gå galt i et strømnett med ufattelig mange grener.

— Vi tok i bruk Markov-modeller, som er effektive til å beskrive ulik pålitelighet. Problemet oppstår når disse modellene skal kobles sammen til et komplett system av komponenter. I faglitteraturen heter det at modeller med over 25 variabler er uhåndterlige, sier han.

Tørris har funnet frem tykke mapper fylt med tettskrevne ubegripeligheter. Så ser han granskende på oss, legger fra seg mappene og starter i stedet med et blankt ark og blyant.

— Løsningen lå i en nokså enkel formel som gjelder for et uendelig antall komponenter.

Tørris begynner å skrive modellen som stanset på netthinnen ute i sauefjøset. Mest fascinerende er det at det faktisk går an å bruke alle de rare tegnene han har satt sammen på arket til noe praktisk.

Skiftet blodårer underveis

Under arbeidet ble Tørris dårlig, og måtte skifte ut blodårene i brystkassen.

— De fleste blir nokså deprimerte under en slik tilstand. Men jeg holdt på i et helt nytt og spennende terreng innen matematikken. For meg ble denne tiden en kjempeopptur.

Tørris Digernes geniale sannsynlighetsmodell fikk etter hvert konsekvenser for opphavsmannen. Faglig har arbeidet fått stor anerkjennelse. Blant annet blir han takket i forordet til matematikk-læreboken «System Reliability Theory». Læreboken er skrevet av professorene Marvin Rausand og Arnljot Høyland, og brukes ved prestisjeuniversiteter rundt om i verden.

Skapte sin egen næringsklynge

Nå har Tørris begynt med foretaket MathConsult hjemme på sauegården. Arne Brufladt Svendsen, datterens samboer, er blitt samarbeidspartner gjennom konsulentselskapet Troll Power. AS. Med på laget er også Yngve Aabø, som i sin tid ga Svendsen diplomoppgaven.

Hele den lille næringsklyngen på sørspissen av Stord livnærer seg nå på Tørris' matematikk. Troll Power i Bergen gjør det hele om til noe som kan brukes - og selges.

Statnett har bestilt en metode som kan bidra med å øke påliteligheten i strømnettet og spare energi. Den er basert på modellen som Tørris konstruerte her blant sauene. Og Landsnet, det store nettselskapet på Island, har allerede kjøpt en metode basert på samme teorien.

Ikke blitt rik

Modellen kan utvikles og brukes på mange områder for nettselskapene. Bruken av nettet kan optimaliseres, sjansene for strømbrudd kan reduseres.

— Overføringstapene i strømnettet er store, og det er muligheter for innsparing.

Tørris er likevel ikke blitt rik på sine modeller.

— Det er ikke lett å skrive timer på ting du pønsker ut i sauefjøset. Så langt har vi fått støtte fra Innovasjon Norge, og i fremtiden kan det bli noen kroner på royalties.

Tørris mener at metoden han skal utvikle videre for Landsnet er generell, og kan brukes både på gasstransport og annen type transport og logistikk. Det er her det virkelige potensialet ligger, målt i kroner og øre. Men å få det store gjennomslaget er ikke lett.

— Vi prøver jo å selge noe til menneskeheten som de så langt aldri har hatt bruk for!

Knut Strand
Knut Strand