— Det er fantastisk viktig at samtlige videregående skoler i Bergen har helsesøster knyttet til seg, sier helsesøster Annlaug Hammersland. Vi treffer henne på kontoret i Slåtthaughallen - langt fra foreldre, medelever og lærere. Hver fredag er kontordag for Slåtthaug videregående skole og hver torsdag for ungdomsskolen. Hun har taushetsplikt og ungdommene kan prate om alt. Mange kvir seg for å oppsøke lege og psykolog.

— Hva slags problemer er det ungdommene helst kommer med?

— Mange er opptatt av sex og samliv. Praten går ofte om prevensjon, angrepiller og kondomer. Ungdomsbladene er overflatiske. Tenåringene mangler ofte innsikt i hva kjærlighet egentlig dreier seg om, mener Annlaug Hammersland.

Noen tar kontakt fordi de har kranglet med kjæresten eller en av foreldrene. Andre har vondt i skuldrene fordi de har sittet for mye foran en dataskjerm. Mistrivsel på skolen eller hjemme, kosthold, vorter og rus opptar også.

— De fleste ungdommene har et godt forhold til sine foreldre, men de trenger andre voksne å lufte personlige ting med. Jeg tror vårt nærvær ved skolene og opprettelse av flere helsestasjoner for ungdom er viktigere forebyggende arbeid enn mange er klar over, sier Annlaug Hammersland.

fakta/helsetilbud til unge

  • Loven pålegger alle videregående skoler å ha et helsetilbud til elevene.
  • 10.000 elever i Bergen har samlet sett bare 19 legetimer til disposisjon i uken.
  • Skolene har bare helsesøster en eller en halv dag i uken. Elevene krever minst to dager. De vil ha hjelp til å takle livet.