• Bryggen må ikke bli en ørken av asfalt, heller ikke en getto bare for turister. Derfor er jeg åpen for en ny vri.

Byantikvar Siri Myrvoll synes ikke at situasjonen for Bryggen-fronten er så fastlåst som den ble beskrevet i BT i går.

Der gjorde Stiftelsen Bryggen det klart at den ikke vil akseptere at fortauet langs Bryggen blir fjernet og erstattet med tredekke. Man misliker også det som oppfattes som omfattende uteservering.

Men byantikvaren har et mer pragmatisk forhold til saken.

— Jeg er mer opptatt av at det finnes en formålstjenlig løsning, selvfølgelig innenfor rammer som er kulturminnet Bryggen verdig, sier Myrvoll.

Og byantikvarens formål, det er å gjøre Bryggen til en levende og integrert del av byen.

Dermed må Stiftelsen Bryggen innse at den ikke har full ryggdekning fra byantikvaren når den stritter mot både materialbruken og utserveringen i planforslaget som fredag skal diskuteres med byråd Lisbeth Iversen.

— Det er klart at det skal legges antikvariske premisser til grunn for utformingen av området foran Bryggen-fasaden, men i prinsippet støtter jeg planen som er lagt frem, sier Myrvoll. Hun understreker at det var kommunens planavdeling og byantikvaren som i forlengelsen av trafikkomleggingen gikk ut og ba gårdeierne og Stiftelsen Bryggen om forslag til bruk av området foran Bryggen.

— Men jeg ønsker selvfølgelig ikke å se et hav av parasoller, plaststoler og grøntkasser, heller ikke høre høyttalere som durer og går, sier hun.

Når det gjelder spørsmålet om uteservering, er hun mest opptatt av form og omfang, og at ting gjøres skikkelig - ikke av forbud.

— Bryggen har opp gjennom tidene vært et område i forandring, og Stiftelsen Bryggen har selv stått for vern gjennom bruk. Derfor er jeg nå mest opptatt av at det blir gjort et helhetlig grep om området, sier Myrvoll.

Hun understreker at byantikvarens og riksantikvarens syn er sammenfallende i denne saken.

For ordens skyld: Stiftelsen Bryggen representerer ikke noen antikvarisk myndighet eller offentlig beslutningstaker. Det er byråden som har siste ord i saken, eventuelt sammen med riksantikvaren.