Beskrivelse: Flere brattskrenter over næringsbygg (Apeltunveien 2 A og C) er kildeområde for steinsprang. Det er også en bratt fjellskrent bak Apeltunvegen 38 og 38b.

Konklusjon: Fare for steinsprang og eventuell sikring bør vurderes.