Det bekrefter Arbeiderpartiets gruppeleder i Bergen bystyre, Harald Schjelderup, overfor BT.

- Fokuset BT har satt på byparlamentarismen de siste dagene viser at det er stor misnøye med hvordan dagens høyrestyrte byråd praktiserer byparlamentarismen. Personlig synes jeg den demokratiske situasjonen i Bergen er så ille at jeg er i tvil om hva vi skal gjøre videre. Parlamentarismen er vedtatt for denne fireårsperioden. Jeg utelukker ikke at vi går inn for den gamle formannskapsmodellen ved neste korsvei. Det er jo ingen hemmelighet at et stort mindretall i Ap hele tiden har ønsket at vi skulle være imot byrådsordningen, sier Schjelderup.

Ap snudde

Schjelderup regnes, sammen med tidligere byråd Trond Tystad, som arkitekten bak Arbeiderpartiets snuoperasjon om byparlamentarisme etter 1995. Før den tid var det bare Høyre som ville ha bort rådmannen og formannskapsmodellen. Etter 1995 sørget Ap for flertall for byparlamentarisme i Bergen, som til slutt ble vedtatt i juni 2000.

- Jeg har sagt ja til byparlamentarisme med bydelsstyrer i tillegg. Det mener jeg fortsatt er den beste ordningen. Så sant den praktiseres demokratisk og med vilje til et større samarbeid. Byrådet har fjernet bydelsstyrene, og jeg mener ærlig talt at viljen til samarbeid heller ikke er til stede. Derfor kan jeg ikke utelukke at Ap snur i spørsmålet om byparlamentarisme, sier Schjelderup.Han viser blant annet til et brev han sendte til byrådsleder Monica Mæland 21.11. i fjor, der han på vegne av Ap inviterte til samarbeid om tverrpolitiske løsninger på hvordan bilkøer skal reduseres i Bergen, hvordan kollektivtilbudet skal styrkes og hvordan luftkvaliteten i Bergen skal bedres.

- Jeg tok opp viktige, store saker for Bergen over flere 10-år fremover, der det uansett styreform er viktig med et bredest mulig flertall for å sikre Bergen en best mulig fremtid. For i noen saker bør partipolitikk legges til side, for å finne de beste løsningene for Bergen. Jeg har ikke en gang fått svar på brevet, sier Schjelderup.

- Ja, jeg tror faktisk det hadde vært lettere å få til et slikt samarbeid under den gamle styringsformen.

— Dagens byråd turer frem akkurat som de vil, sier Schjelderup.

Ohnstad tror Ap ville lyttet

Schjelderups forgjenger som gruppeleder for Ap i bystyret, Terje Ohnstad, forstår at Schjelderup er i ferd med å snu i spørsmålet om styringsform i Bergen.

- Jeg signaliserte dette våren 2010 fordi jeg registrerte at det var lite demokratisk styring av Bergen.

— Blant annet ble bydelsstyrene lagt ned uten at det var en reell debatt. Det var heller ingen tvil om at gruppelederne for byrådspartiene i praksis bare var løpergutter og løperjenter for byrådet. Det var ikke slik vi ville at byrådsordningen skulle fungere.

Bedre i Oslo

- Men er det grunn til å tro at et Ap i flertall vil styre annerledes enn dagens byråd?

- Jeg håper og tror det. Blant annet har Ap stemt imot mange av de fullmaktene byrådet har fått fra bystyret. Det handler om å møte seg selv i døren, sier Ohnstad.

- Jeg har karakterisert Bergen som den mest sentraliserte kommunen i landet med dagens styresett.

— Det står jeg ved. Parlamentarismen fungerer bedre i Oslo, der bydelene fortsatt har noe de skulle ha sagt, sier Ohnstad, som nå er ute av politikken.