Arbeiderpartiet gjør i henhold til tallmaterialet fra de to ungdomsorganisasjonene sitt beste skolevalg noensinne med 29 prosents oppslutning, en framgang på 8 prosentpoeng. Dette er det beste resultatet for noe parti siden ordningen med skolevalg ble innført i 1989.

Høyre noterer seg også for et svært godt resultatet med 25 prosent, 7 prosentpoeng mer enn i 2007. Det er i tråd med utviklingen på meningsmålingene at disse to partiene gjør det svært godt blant de vel 360 skolene som stemte mandag og tirsdag.

— Vi er veldig glade og stolte. Dette viser at ungdommen støtter Aps politikk, sier AUF-leder Eskil Pedersen til NRK.

Unge Høyres leder Henrik Asheim sier at ungdommen nå synes å stemme mer likt med resten av befolkningen.

De to ungdomspartiene har per telefon sjekket resultater med et stort antall skoler utover dagen tirsdag og kunne tidlig legge fram prognoser.

De viser at SV og Frp er valgets tapere, også dette i tråd med forventningene.

Frp får en oppslutning på 16 prosent, mot 21 ved skolevalget i 2007. For SV er resultatet bare 5 prosent, en halvering siden forrige lokalvalg.

Valgforsker Bernt Aardal sier at fraværet av valgdebatter på skolene nok har bidratt til svekkingen av SV og Frp, men legger til at nedgangen for SV har vært tydelig over flere år.