Måten eiendomsskatten kreves inn på i Bergen har lenge vært omstridt: Enkelte deler av kommunen, hovedsakelig ytre deler, slipper å betale. Samtidig er takstene som brukes, satt tidlig på 1980-tallet. Nyere hus blir derfor høyere taksert enn tilsvarende eldre hus.

For noen år siden startet kommunen med å gjennomføre en retaksering. Men arbeidet ble lagt i en skuff, og eiendomsskattemodellen ble opprettholdt.

— Urimelig

– Det er urimelig at småbarnsfamilier som bor i nye boliger, skal betale mye mer enn de som bor i eneboliger på Kalfaret, eller på Kanonhaugen der jeg bor, sier Aps gruppeleder Terje Ohnstad.

Partiet la frem sitt alternative budsjett i dag. Ap innser at de ikke kan regne med å få særlig gjennomslag for sine saker så lenge de er i mindretall i bystyret.

Men de trenger ikke flertall for å kreve lovlighetskontroll av et vedtak. Hvis ikke byrådspartiene gjør noe med eiendomsskattemodellen innen budsjettet skal vedtas i desember, varsler Ohnstad bråk.

En lovlighetskontroll skal gjennomføres av Fylkesmannen. Hvis han har innvendinger til eiendomsskattemodellen, må bergensbudsjettet opp til ny behandling.

— Fylkesmannen har signalisert at han vil finne en slik sak interessant, sier Ohnstad.

- Sett i gang

— Ohnstad er velkommen til å kreve lovlighetskontroll. Det har han rett til. Samtidig sier Ohnstad at han er for en politikk som gjør det mye dyrere for folk å bo enn i dag, sier byrådsleder Monica Mæland (H).

Hun er enig i at eiendomsskatten er urettferdig.

— Men all eiendomsskatt er urettferdig fordi den rammer objektet og ikke lommeboken. Vi er garantisten for en lavest mulig eiendomsskatt, sier Mæland.

Hun håper byrådet skal klare å halvere eiendomsskatten i løpet av de neste tre årene.

Øker pengebruken

Ap i Bergen vil bruke 110 millioner kroner mer enn byrådspartiene i 2009.

Pengene vil de skaffe ved å innføre eiendomsskatt i hele Bergen. De vil hente ut ti millioner kroner mer av kommunalt eide selskaper, og de mener overføringene fra staten blir 55 millioner kroner høyere enn byrådet har lagt til grunn.

Finanskrisen kan utnyttes, mener Ohnstad:

— Vi mener det må bygges mer i Bergen. En skole på Osterøy blir 14 millioner kroner billigere i dagens finansielle situasjon. Dette må også Bergen kunne dra nytte av, sier Ohnstad.

Dette er noen av tiltakene Ap vil prioritere:

  • Et nytt sykehjem i Bergen med 110 plasser innen 2011.
  • Senke SFO-prisen til 1600 kroner i måneden.
  • Styrke bemanningen i barnevernet. Pris: 8,76 millioner kroner.
  • Økt bemanning på sykehjem og i åpen omsorg: 20 millioner kroner.
  • Øke lærertettheten. Pris: 15 millioner kroner.
  • Bevare Samdal skule. Pris: 0,7 millioner kroner.

Hva synes du om Aps prioriteringer? Si din mening!

CHRISTIAN LURA