• Folk flest skal merke at vi har fått en ny regjering, sier Aps Anne Gine Hestetun. Ap vil bruke 122 millioner mer i Bergen enn byrådet.

Mye tyder på at det blir Ap som i år skal forhandle med byrådspartiene om budsjettet når Frp bryter samarbeidsavtalen.

— Vi setter tre absolutte krav, sier Hestetun og ramser opp:

  • Når Bergen nå får mer penger, skal det resultere i mer velferd for folk flest.
  • Ap vil ha full stans i konkurranseutsettingen. Hjemmehjelpsforetaket skal avvikles.
  • Ap vil ha stanset salget av aksjer i Gaia og BIR.Disse tre kravene må være oppfylt før det blir snakk om å starte forhandlingene, presiserer Aps gruppeleder Terje Ohnstad.

Øker eiendomsskatten

Påplussingene til Ap består av 80 millioner Soria-Moria-kroner. 15 millioner kroner vil partiet ta i ekstra-utbytte fra pengemaskinen BKK. ti millioner er tenkt spart på redusert sykefravær.

Ap vil øke eiendomsskatten. 17,5 millioner blir hentet inn ved å øke beregningsgrunnlaget for eiendomsskatt med fem prosent.

I tillegg vil Ap ta opp igjen av skuffen hele retakseringsprosjektet, og på den måten skaffe 30-40 millioner til nye investeringer.

Det pågår for tiden retaksering av samtlige eiendommer i Bergen. Meningen er både å få nye og mer rettferdige takster og å innføre skatt i hele kommunen. I dag blir alminnelige eiendommer i sentrale Fana pålagt eiendomsskatt, mens praktvillaer på Hjellestad slipper unna.

I fjorårets budsjettforhandlinger fikk Frp tvunget gjennom at innføringen av de nye takstene skal vente til etter neste kommunevalg.

Mest til skole

Største påplussingen, 40 millioner kroner, gjør Ap i skolen. SFO satsene vil partiet ha ned i 1800 kroner, og tallet på kommunale barnehageplasser skal opp, gjerne ved å kjøpe barnehagebusser.

Eldreomsorgen er tilgodesett med 20 millioner kroner ekstra.

Fra skolestart 2006 ønsker Ap å innføre ens busstakst i hele Bergen. Det koster 10,5 millioner kroner for fem måneder neste år.

Byrådet har i BT varslet en ekstra-regning til pensjon på minst 55 millioner kroner i 2006. Dette er ikke innbakt i Aps budsjett ennå. I så fall må kanskje påplussingen halveres.

— Vi vil justere for dette når tilleggsinnstillingen fra byrådet er klar, sier Ohnstad.