JOHN LINDEBOTTEN

— Takstfrysen har virket slik at flere reiser med bussen, og det er bra, men vi ligger fremdeles veldig langt bak målene vi har satt oss for kollektivtrafikken. Vi må sette ambisjonene mye høyere, og da tror vi at enhetspris for hele Bergen er det rette, sier Arbeiderpartiets gruppeleder i bystyret, Anne-Grete Strøm-Erichsen, til Bergens Tidende.

Beregninger hun har bedt om fra Gaia Trafikk, viser at innføringen av enhetspris i hele Bergen, for eksempel 23 kroner, som er dagens minstetakst, vil øke behovet for støtte en god del. Fra 20 til 50 millioner alt etter hvilke alternativer som velges. Alternativene går på hvilket nivå for enhetstakst man legger seg på, 23 kroner eller kanskje 25 kroner, og hvordan man da priser periodekortene.

Men det er grunn til å tro at en enhetspris vil gi en betydelig økning i passasjertallene for kollektivtrafikken, og det er et politisk erklært mål for Bergen kommune. Bussen til Bergen sentrum koster nemlig 31 kroner og 38 kroner for folk i sentrale deler av Fana, Åsane og Bergen vest, og nærmere 50-lappen for dem som bor i utkantene av Bergen kommune.

Det er også interessant å merke seg at bare takstfrysen fra 1. januar i år, altså at prisene ikke steg, fikk passasjertallene opp med rundt to prosent, og så godt som alle linjer hadde økning.

— Vi har arbeidet lenge med denne saken, og vi vil foreslå enhetspris i forbindelse med budsjettet for 2005. Om det ikke lar seg gjennomføre fra årsskiftet, så bør det i hvert fall være mulig å få til enhetspris fra det tidspunktet det nye billettsystemet tas i bruk, en gang utover i 2005, sier Strøm-Erichsen.

— Men med økt støttebehov på minst 20 millioner kroner, hvordan skal dette betales?

— Dersom Bergen kommune legger frem planer om enhetspris, så mener vi at det bør utløse en god del mer i belønningspenger fra Samferdselsdepartementet enn det vi har fått i år. Dessuten mener vi at overskuddspenger fra Bergen Parkeringsselskap bør brukes til å støtte kollektivtrafikken.

Samferdselssjef Ove Foldnes i Bergen kommune sier til BT at saken om enhetspris skal utredes. Bl.a. skal det innhentes informasjon fra Trondheim kommune, der enhetspris ble innført fra 1. september. Men Trondheim hadde i utgangspunktet et mye enklere takstsystem enn Bergen å gå løs på.

Skal vi tro administrasjon og politikere i Bergen kommune, har de alt bestemt seg for å fortsette med samme takst neste år som i år. Fylkesrådmann Paul M. Nilsen sier til Bergens Tidende at han også vil anbefale overfor fylkestinget at takstene fryses også i Hordaland fylke utenom Bergen for andre år på rad.

— En viktig ting som vi også vil foreslå overfor Bergen bystyre, er en halvårlig melding om kollektivtrafikken, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.