— Det er god Ap-politikk å verne om ordningene som er rettet mot de som har vanskelig økonomi. Vi må sørge for at ordningen med startlån blir praktisert slik det var meningen at den skulle, sier Bjørn Laastad, nestleder i Ap i Bergen.

Fikk startlån med millioninntekt

Startlån er et tilbud til dem som sliter med å etablere seg i boligmarkedet. Lånene finansieres av Husbanken, men tildeles av kommunene. Etter at bankenes egenkapitalkrav ble økt fra 10 til 15 prosent av kjøpesummen, er etterspørselen etter slike lån økt kraftig.

Til sammen fikk 12.512 personer startlån i fjor, for til sammen 7,5 milliarder kroner. 10.000 boliger i prisklassen 1 til 3 millioner ble kjøpt av personer som i utgangspunktet ikke hadde noe egenkapital, ifølge Dagens Næringsliv. Det tilsvarer én av fem omsatte boliger.

Men ikke alle som får startlån, har en trang økonomi. Dagens Næringsliv skrev mandag om boligeiere i Sola kommune, som hadde fått startlån til tross for at de tjente over én million kroner i året.

Tar opp i bystyret

Bergen kommune er en av de mange kommunene i landet som ikke har innført en maksimal inntektsgrense for å yte denne type startlån til boligformål. Det ønsker Ap i Bergen å gjøre noe med.

— Arbeiderpartiet i Bergen vil arbeide for at det snarlig innføres en slik maksimal grense, og vi ønsker at denne saken skal tas opp for realitetsbehandling i bystyret så snart det lar seg gjøre, sier Laastad.

Han sier at eksempelet fra Sola er klart i strid med intensjonene for ordningen, og ønsker å hindre at noe lignende skal skje i Bergen.

— Jeg vil poengtere at vi ikke har noe grunnlag for å mene at ansatte i Bergen kommunes administrasjon praktiserer denne ordningen i strid med intensjonene. Men politisk er det viktig at vi får innført en slik maksimal inntektsgrense i vår kommune, sier han.

492.000 i Trondheim

— Hvor mener du inntektsgrensen bør gå for å kunne bli tildelt startlån?

— Det har vi ikke avgjort eksplisitt. Men her er det mye god erfaring å hente fra andre kommuner som har en slik maksgrense. Jeg er sikker på at administrasjonen kan komme med et godt forslag til en slik grense, sier Laastad.

Et eksempel er Trondheim kommune, der grensene for tiden ligger på seks ganger folketrygdens grunnbeløp, som tilsvarer 492.732 kroner for husstander med én person og 821.220 kroner for øvrige husstander.

VIL HA GRENSE: Bjørn Laastad, nyvalgt nestleder i Ap i Bergen, mener det er på tide å innføre en maksimalgrense for hvor mye man kan tjene og samtidig får startlån.