Nå ønsker partiet å få på banen selskaper som har mer lyst til å investere enn Naturkraft.

— Ja da, vi er urolige over at de tre konsesjonene som er utdelt for gasskraftverk ikke tas i bruk. Derfor ønsker vi å få frem andre energiselskaper som kanskje er litt mer dristige, og som måtte ha lyst til å bygge gasskraftverk, sier Arbeiderpartiets talskvinne i energispørsmål, Sylvia Brustad(bildet), til Bergens Tidende.

Sylvia Brustad sier dette i forbindelse med at Arbeiderpartiet nå finpusser på sitt innspill til Stortingsmelding nr. 9 om innenlands bruk av naturgass. Meldingen legges frem for Stortinget om få dager.

Uakseptabelt

Hun understreker at vinterens erfaringer med skyhøye strømpriser har vist at det haster å få gasskraftverkene i drift.

— Den situasjonen vi har hatt i vinter er uakseptabel. Vi er nødt til å få gasskraftverk. Det er mye mer miljøvennlig enn den kullkraften og atomkraften vi importerer, sier Brustad, som legger til at Arbeiderpartiet ikke vil trekke tilbake de konsesjonene som er gitt.

— Men når Naturkraft bare sitter der og ikke våger å ta risikoen med å gå i gang, så mener vi det er riktig å utfordre andre som måtte ha mer investeringslyst.

Nytt gasskraftselskap

— Vi vil også ta initiativ til å opprette et nytt selskap der Statkraft sammen med andre energiselskaper har som formål å bygge gasskraftverk. Og dersom det finnes andre energiselskaper som måtte ha lyst, så er vår oppfordring; få søknadene på bordet.

— Men Naturkraft nøler med bygging bl.a. fordi de ikke tror strømprisen vil være høy nok, og fordi gassen er for dyr. Er ikke det en god grunn til å la være å bygge gasskraftverk?

— Det er nå ulike meninger ute og går om dette. Vi vil legge vekt på at gasskraftverk i Norge skal ha samme rammebetingelser som i hele EØS-området. Når energiselskapene får trygghet for dette, så tror jeg de vil gå i gang å bygge.

Mer til forskning

Arbeiderpartiet vil også etablere et program for gassteknologi i Grenland fra 1. januar 2004. Dette programmet bør tilføres 250 millioner kroner årlig i 10 år til forskning og utvikling av miljøvennlig gassteknologi. Programmet må også omfatte hydrogen som energibærer.

— Det er viktig å få frem enda mer ny teknologi på dette området. Derfor ser vi med bekymring på at regjeringen har halvert forskningsmidlene til miljøvennlig gassteknologi, samtidig som regjeringen ikke ønsker gasskraftverk uten CO2-håndtering, sier Sylvia Brustad.