— Bergen har mange skolebygg, og flere er tunge å vedlikeholde. Derfor bruker vi uforholdsmessig mye på å drifte skolebyggene, sier Silje Christensen, Arbeiderpartiets fraksjonsleder i komité for oppvekst.

Bergen har mange små skoler med lavt elevtall i flere klasser. Samlet sett bruker Bergen kommune mer på skolebygg pr. elev enn det man gjør i andre storbyer.

**Sjekk din bydel:

Slik blir elevutviklingen**

Klarert utspill

— Derfor mener jeg oppriktig at vi bør se på antall skolebygg i Bergen. Med færre og bedre bygg og bedre drift frigjøres kapital. Det er logisk at vi da får en bedre skole, sier Christensen.

Hun peker på at det gjelder å bruke de midlene skolen får på best mulig måte.

— Jeg tror at dagens situasjon er noe alle taper på fordi vi bruker for mye på bygg og vedlikehold og for lite på flere lærere og innhold, sier Silje Christensen.

BT er kjent med at Christensens utspill er klarert oppover i partiet. I klartekst betyr det at Arbeiderpartiet mener Bergen er tjent med færre skoler.

Christensen understreker at utspillet ikke er et uttrykk for et ønske om å spare penger på skole, men å bruke pengene annerledes.

Forskutterer ingen ting

Også i byrådspartiet KrF sysles det med slike tanker.

— Vi er nødt til å bruke mer ressurser på elevene og lærerne og mindre på areal, sa gruppeleder for KrF i bystyret, Filip Rygg til BT i desember i fjor.

Skolebyråd Tomas Moltu annonserte nylig at han mener Tunes skoles dager bør være talte allerede til høsten. Nedleggelsen er drøftet i byråd. Innstillingen vil ventelig oversendes bystyret i løpet av kort tid.

Moltu har også vært på besøksrunde på skolene i Fyllingsdalen. Kommunens elevtallsprognoser viser at bydelen kan oppleve en reduksjon i elevtallet på 25 prosent de neste åtte årene.

— Vi er nødt til å se hva vi skal gjøre med den utfordringen, men jeg vil ikke forskuttere noen nedleggelser, sier Moltu.

Han hilser utspillet fra Christensen og Arbeiderpartiet velkommen.

— Jeg synes det er interessant med en dialog med opposisjonen om dette.

- Ingen valgkampvinner

Silje Christensen er vel vitende om at en nedleggelsesdebatt ikke akkurat har vist seg som en valgkampvinner ved tidligere forsøk. Få saker vekker større og sterkere engasjement enn når skoler er truet. Det er ikke få forsøk fra ulike politiske hold som har strandet bare de siste ti årene.

— Man blir ikke populær av å ville legge ned skoler. Problemet er at man ikke tør å ta debatten fordi det alltid er en valgkamp nært forestående. Men vi må våge å stille spørsmålet om det er fornuftig med så mange og så tungt drevne skoler i Bergen, sier Silje Christensen.

— Dette er et område hvor man skal trå forsiktig. Det berører mange menneskers liv og er utrolig viktig for barn, foreldre og ansatte. Men vi vurderer fortløpende strukturtiltak i skolen, sier skolebyråd Moltu.

— Er ikke strukturtiltak et annet ord for nedleggelser?

— Jo, det er ofte det.

Hva synes du om forslaget? Si din mening i kommentarfeltet under!

SLÅSS OG VANT: Så sent som for halvannet år siden mobiliserte foreldre og barn på Kronstad til kamp for skolen. Nå ventes elevtallsvekst på Kronstad, men ved mange andre skoler i Bergen går elevtallet ned de neste årene.
Silje Katrine Robinson
MYE PENGER: - Vi bruker uforholdsmessig mye på å drifte skolebyggene, sier Silje Christensen, Arbeiderpartiets fraksjonsleder i komité for oppvekst.