– Vi har gode skoler med gode lærerkrefter i Hordaland. Likevel vil Ap ha på plass et elevombud. Det er viktig at elevene kan henvende seg til en person utenom skolens egne ansatte som kan hjelpe, uttaler Liv Oda Dale.

Elevombudet skal sikre at elevene får god kvalitet på undervisningen og se til at elevenes rettigheter for eksempel til helsetjenester blir oppfylt.

Elevombudet kan også gi et uhildet syn i konflikter mellom eleven, læreren og skolen.

– I et budsjett på mange millioner må det være mulig å finne penger til et slikt ombud, mener Dale.