Det viser en meningsmåling som Scentio har gjennomført for Ap i Bergen. Målingen blir brukt som argument for å redusere prisen på bussbilletter nå.

I avtalen mellom Frp og byrådspartiene blir det lovet billigere og hyppigere buss fra sommeren av.

– Vi mener Bergen har økonomisk handlingsrom til å gjøre noe med busstilbudet fra 1. januar. Om det praktisk lar seg gjøre, må avklares med Tide, sier Aps gruppeleder Terje Ohnstad.

– Ap har vel dårlig mulighet til å vinne frem med sitt bussforslag nå?

– Vi må bare konstatere at byrådspartiene har bundet seg til Frp. Det lover ikke godt for vår løsning.

Ap har foreslått å sette av 18 millioner kroner i en ekstra kollektiv-pott for vinteren. Dette er penger byrådet vil ha som buffer mot uforutsette utgifter.

Opposisjonen på rådhuset er svært kritisk til den nye samarbeidsavtalen som er snekret sammen for å unngå at Frp feller byrådet.

– Vi mener at den rød-grønne regjeringens gode løft for kommunene, som har hatt en svært positiv effekt for Bergen, dessverre blir brukt av byrådet til å kjøpe seg fri fra mistillit, heter det i en pressemelding.

Ifølge Ohnstad hadde Ap fått klarsignal på at nye boligstrøk skulle innlemmes i eiendomsskatten fra 1. juni neste år. Videre at det nye takstsystemet skulle behandles politisk i løpet av våren. Nå blir hele retakseringen lagt på is og skatteområdet ikke utvidet denne perioden.

– Opposisjonen må «belite» seg og innse at mistilliten deres ikke har bystyreflertallets støtte, sier Hilde Onarheim i en kommentar.