Målet er å få staten til å yte mer til forskningen og etablering av forskningsbaserte arbeidsplasser.

— På samme måte som Bergensprogrammet for transport, byutvikling og miljø utløser statlige midler, trenger vi et Bergensprogram som vil få staten til å yte mer til forskning på de områdene der Bergen ligger langt fremme, sier leder Eirik Aarek.

Ideen om et Bergensprogram for forskning lanseres i et hefte fra Ap om forskning og næringsutvikling i Bergen. Ansvaret for å gi innhold til et slikt program ligger både på forskerne, næringslivet og politikerne, mener Aarek.

Mer fra staten

Den røde tråden i Aps nye kunnskapsbaserte næringspolitikk i Bergen heter mer penger fra staten.

n Staten skal ta helt og fullt ansvaret for å bringe forskningen til et punkt der den er moden for privat kapital.

n Den statlige andelen i de nye såkornfondene skal opp fra dagens 50 prosent til 70 prosent.

n Det statlige investeringsselskapet Argentum, som er lokalisert i Bergen, bør bli tilført åtte milliarder over fem år. Det er i så fall en tredobling av dagens forvaltningskapital.

n Innen 10 år bør Norge få et «nytt Norsk Hydro», et industriselskap basert på norsk forskning.

— Vi ønsker oss ganske enkelt en massiv statlig innsats for forskning og kunnskapsbaserte arbeidsplasser, sier Eirik Aarek.

Sjømat, helse og energi

I Bergen mener Ap det bør satses særlig på forskning om sjømat, helse og energi.

— Dette er typiske områder der vi er ledende nasjonalt. Men rammevilkårene er ikke gode nok, er tilbakemeldingen vi har fått fra disse miljøene. Gode prosjekter visner før de er flygedyktige.

Til helgen samles Arbeiderpartiet til fylkesårsmøte i Bergen. Der håper Aarek å få vedtatt den nye næringsstrategien.

— Med utgangspunkt i det vil vi presse på i forhold til våre folk på Stortinget og andre instanser som driver med næringsutvikling i Bergen, sier Aarek.