— Ett felles, helt gratis, trådløst nettverk for alle vil binde hele regionen sammen, sier Ruth Grung.

Hun ønsker nå å samarbeide med blant andre BKK, Bergen Næringsråd, Universitetet i Bergen og andre aktører i Bergen for å få på plass et gratis trådløst nettverk for alle Bergens innbyggere, og folk som gjester byen.

Felles nettportal

Nettverket skal fungere gjennom de bredbåndsnettene som BKK allerede har lagt ut i byen. Der hvor det ikke vil være lønnsomt å legge bredbånd vil master som sender ut signalene være løsningen.

— På den måten kan alle som har tilgang til pc eller mobil med internett logge seg på uansett hvor de befinner seg. Vi vil også lage en felles nettportal for hele byen, sier Grung.

Planen er å bygge ut nettverket i tre omganger: Først i sentrum, så i alle bydelene og til sist i områdene rundt.

Demokratiske muligheter

Kostnadene ved å etablere det trådløse nettverket er ikke kartlagt ennå, men Grung mener at disse ikke vil bli avskrekkende, siden man vil benytte seg av bredbånd som allerede eksisterer.

— Bergen kommune vil dessuten spare store summer på telefoniutgifter hvert år, dermed vil kostnadene spares inn igjen på lang sikt, forklarer hun.

Grung har vært i kontakt med både BKK og flere andre aktører som ifølge henne er positive til prosjektet.

— Målet er å få istand et samarbeid mellom mange aktører som kan finansiere dette, med noen store selskaper og kommunen som står for hoveddelen av finansieringen, forklarer hun.

Grung mener ett felles trådløst nettverk vil styrke Bergens posisjon som IKT-by, og dermed bidra til vekst i denne bransjen i Bergen. Hun mener også at kommunen og innbyggerne lettere kan kommunisere med hverandre gjennom det store fellesnettverket.

— Man kan for eksempel avholde små folkeavstemninger gjennom nettverket. Det finnes helt klart store muligheter her innenfor demokratiet, sier Grung.

Presser ut andre

Høyre-politiker og byråd for finans, kultur og næring, Henning Warloe, stiller seg negativ til utbyggingen av et trådløst nettverk i så stor skala som det Ruth Grung skisserer. Han mener at utbygging av trådløse nettverk ikke bør være en kommunal oppgave.

— Det blir feil dersom kommunen skal legge beslag på denne typen næring, og dermed presse ut kommersielle aktører, sier han.

Warloe mener også at slikt nettverk vil være unødvendig bruk av penger.

— Bergen kommune har andre prosjekter som det er bedre å bruke pengene på. De fleste har dessuten allerede tilgang på trådløst nettverk, sier han, og legger til at han er svært positiv til installering av trådløst nett i offentlige byrom.

oddleiv apneseth