— I utgangspunktet er det ingen som ønsker å betale bompenger. Når vi likevel må legge denne belastningen på bergenserne, så mener vi at den burde fordeles på flere. Da ville regningen bli lavere for hver enkelt, sier Arbeiderpartiets gruppeleder i bystyret, Anne-Grete Strøm-Erichsen, til Bergens Tidende.

På godt norsk betyr dette at Arbeiderpartiet vil opprette flere bomstasjoner, noe som til forveksling minner om «den ytre bomringen» som førte til het politisk debatt for fire-fem år siden.

Arbeiderpartiet ønsker dette spørsmålet vurdert når den nye bompengeordningen, som trer i kraft 1. februar 2004, skal evalueres etter ett års drift, altså våren 2005. Forslag om dette legges frem for bystyret kommende mandag i forbindelse med saken om nytt takst- og rabattsystem for bompengeringen.

Anne-Grete Strøm-Erichsen lot Høyres gruppeleder Hilde Onarheim og varaordfører Kristian Helland, KrF, få innblikk i forslaget i går formiddag.

Monica-ringen

— Høyre vil ikke gå inn for flere bomstasjoner enn det vi har i dag, men vi har ingenting imot at spørsmålet tas med i den evalueringen som vi likevel skal gjøre etter ett år med den nye bompengeordningen, sier Hilde Onarheim til BT.

Hun minner om at Høyre i sin tid gikk inn for den ytre bompengeringen, den såkalte «Monica-ringen», men da med nåværende bompengering fjernet. Kompromisset mellom Høyre og Ap resulterte i at dagens bompengering ble beholdt, og ble supplert av ett punkt på den ytre bompengeringen, nemlig bomstasjonen på ved Strømme bro.

Viktig med lik fordeling

Administrerende direktør Helge Dyrnes i Bergen Næringsråd følger langt på vei Strøm-Erichsens tankegang.

— Vi stilte oss helt åpne den gangen spørsmålet om antall bomstasjoner var fremme. Bergensprogrammet er jo et felles løft, og det som er viktig for oss, er det blir mest mulig lik fordeling av byrdene, sier Dyrnes til BT.

— Vi vil selvsagt ikke sette oss imot en vurdering som kan føre til at næringslivet får bedre vilkår i bompengeringen. Så får vi bestemme oss for hva vi skal mene når resultatet foreligger, sier leder for NHO i Hordaland, Tom Knudsen.

TO RINGER: Slik så en av skissene ut til den nye bompengeordningen rundt Bergen. De hvite prikkene markerer dagens bompengering, som har bestått siden 1985 og fortsatt skal stå. De røde prikkene markerer forslaget til den ytre bompengeringen. Ett av disse punktene er tatt opp i det nye bompengeregimet som trer i kraft fra 1. februar 2004; nemlig Strømme bro.