– Det er en tabell jeg gjerne ser på når jeg skal være spåmann. Det er «værhanetabellen» over velgere som ikke stemte ved siste stortingsvalg som oppgir at de vil stemme nå, sier valgforsker Frank Aarebrot.

Dette er ingen sikker velgergruppe. De reagerer på nyhetsbildet og bestemmer seg sent.

– Normalt er det fire partier som har tosifret oppslutning på denne tabellen. Det er Ap, Frp, Høyre og SV, sier Aarebrot.

På Sentios måling for BT er det kun Frp og Ap som nå har et nevneverdig velgerpotensial i denne gruppen i Hordaland.

For Høyre og SV er det dessuten alvorlig at de begge har lavere lojalitet enn Frp og Ap blant velgerne som stemte ved forrige stortingsvalg. Høyest lojalitet har Ap-velgerne.

– Frp er tradisjonelt sterkt mobilisert tidlig. Men i Hordaland har de lavere lojalitet enn på nasjonale målinger. Det er interessant, sier Aarebrot.

At Venstre har de minst lojale velgerne av alle, legger han mindre vekt på.

– Det har de alltid.

Arbeiderpartiets fremgang skyldes først og fremst at de stjeler velgere fra regjeringspartner Senterpartiet. I tillegg forsyner de seg av velgere fra Frp og SV, mens de faktisk taper velgere til Høyre.

Høyre på sin side taper først og fremst til Frp, som også henter velgere fra KrF. KrF på sin side henter ingen velgere fra Frp. Størst velgeravgang opplever imidlertid Frp til «vet ikke»-gruppen.

I tillegg til å miste velgere til Ap, taper Sp også en del til Høyre. Kjersti Toppes beste mulighet for å mobilisere velgere, er å hente velgere fra forrige valg tilbake fra «vet-ikke»-gruppen. Der er nemlig nesten hver fjerde Sp-velger fra forrige valg.

– Velgere som stemte forrige gang, er lettere å hente inn igjen enn velgere som ikke stemte, sier Aarebrot.

– Så her har Toppe et potensial.