• Styremøtet var tøft, og jeg ser for meg at det blir en lang vei å gå før vi makter å bygge opp ny tillit mellom AUF og partiets ledelse. Men dette må og skal vi greie.

Dette er dagen derpå-reaksjonen hos Per Rune Henriksen. Som nestleder i Hordaland Arbeiderparti er han som de fleste andre i styret sterkt preget av de harde konfrontasjonene om mobbing, sex-trakassering og annen uhøvisk oppførsel som AUF skriftlig har satt frem påstander om.

Han nekter plent å la Bergens Tidende få innblikk i dokumentet som har skapt slik røre og langt på vei lammet partiarbeidet her vest i flere uker. Det går på personers ære løs, slik han ser det.

— Jeg vil ikke karakterisere hele dokumentet som løse påstander. Men det inneholder sterke påstander som til dels er bevislig uriktig og delvis personomtaler som ikke egner seg for lesning utenfor det organ som har hatt hele saken til behandling, sier Henriksen videre.

Full tillit til de ansatte

— De ansatte på partikontoret har det virkelig tøft om dagen, sier han med et alvor og en stemme som ikke er til å ta feil av.

Det er først og fremst fylkessekretær Roald Kvamme som fått AUFs vrede over seg. Men Henriksen bruker ikke navn, han snakker om «de ansatte», og han er krystallklar når han gir følgende attest:

— Styret i Hordaland Arbeiderparti har full tillit til de ansatte på partikontoret og det arbeidet de utfører. Men fylkessekretærene er ansatt av partiorganisasjonen sentralt, og det er nå opp til administrasjonen på Youngstorget å skjære gjennom, sier han.

Etter det Bergens Tidende ellers får opplyst kommer partisekretær Martin Kolberg til Bergen i dag for å drøfte den vanskelige situasjonen i fylkespartiet.

- Kalamitetene avsluttet

— Men jeg oppfatter det slik at kalamitetene i kjølvannet av fylkesårsmøtet i Ullensvang nå er avsluttet. I et enstemmig vedtak på styremøtet står det bl.a. at «udokumenterte og ukorrekte påstander mot ansatte og tillitsvalgte er trukket tilbake».

AUF har selv vært med på denne formuleringen.

— Hvordan i all verden skal dere greie å skape normale samarbeidsforhold i partiet etter alt som er virvlet opp?

— Det er i hvert fall utfordringen, og det blir helt sikkert en lang vei å gå. Vi må snakke med hverandre og lage noen felles møter der vi kan diskutere politikk isteden for bare å grave oss ned i det vi er uenige om.

Ønsker bredere kontakt

— Vi tror også at vår kontakt med AUF ikke bare må begrense seg til den eller de som representerer ungdomsorganisasjonen i fylkesstyret. Jeg synes det er viktig at denne kontaktflaten utvides, slik at styremedlemmene i AUF også får delta i konkret politisk arbeid sammen med andre enn bare en partirepresentant i styret, sier Henriksen.

— Har AUF for stor makt i partiet?

Han nøler en stund før svaret kommer:

— Slik representasjonen er i partiet i dag, vil jeg ikke si det. I de politiske diskusjonene har de vunnet frem i mange saker, senest på møtet i Ullensvang. AUF består tross alt av mange fornuftige folk, sier han.

MYE FORNUFT: Per Rune Henriksen, som er nestleder i Hordaland Arbeiderparti, mener at AUF «tross alt» består av mange fornuftige folk.