• Jeg har selv hørt en av kvinnene fortelle sin historie to ganger. Det er ikke alltid like lett å skulle høre det samme flere ganger. Har man god tid kan man jo endelig snakke med disse menneskene, for si det litt spøkefullt, sier varaordfører Terje Ohnstad (Ap).

Arbeiderpartiet mener byrådet og Bergen kommune har håndtert Morgensol-saken på en god måte.

— Det er en kjedelig sak, men vi må se den i en sammenheng. Det kan være lett å la følelsene styre uten at en ser rekkevidden. Vi kunne få mange tilsvarende saker, sier varaordfører Terje Ohnstad (Ap).

Liten erstatning mulig

Bergens Tidende dokumenterte lørdag at det gjennom årrekke, med stor sannsynlighet, er begått en rekke grove overgrep mot barn ved barnehjemmet Morgensol. Kommunen ble gjort oppmerksom på enkelte av disse forholdene, uten å foreta seg noe.

Ohnstad mener i utgangspunktet saken er foreldet. Men han tror det kan ha skjedd noe ved barnehjemmet Morgensol som ikke var bra.

— Etter det som er kommet frem har det nok skjedd ett eller annet. Jeg betviler ikke det, sier Ohnstad.

Han utelukker ikke at det kan bli aktuelt å utbetale erstatning til noen av ofrene selv om retten gir kommunen medhold i at saken juridisk sett er foreldet. For både granskingen kommunen har satt i gang, og rettssaken kan komme til å bekrefte de forholdene Bergens Tidende har belyst.

— Kommunen kan ikke gi erstatninger i millionklassen. Er forholdene foreldet vil utgangspunktet for erstatning også bli et helt annet. Men det er selvsagt altfor tidlig å spekulere i hvor stort et slikt beløp eventuelt kan bli, sier Ohnstad.

Byrådsleder avventer

Byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen kan ikke se hvordan byrådet kunne handlet annerledes, etter at Morgensolsaken havnet på den politiske dagsorden i 1999.

— I ettertid kan en alltid diskutere de valg som er gjort, men jeg kan ikke se hvordan vi kunne handlet annerledes i denne saken, sier Strøm-Erichsen.

Etter politisk press valgte byrådet å sette i gang en offentlig granskning av alle barnehjemmene i Bergen i tidsrommet 1952 til 1980. Nå vil byrådslederen avvente resultatet av granskingen og rettssaken kommunen er oppe i, før hun bestemmer seg for om kommunen skal foreta seg noe overfor ofrene.

— Hva gjør byrådet dersom granskingen konkluderer med at det har foregått grove overgrep, mens retten mener saken er foreldet?

— Det er et hypotetisk spørsmål, selv om jeg skjønner at det kan bli aktuelt. Nå må vi først få frem alle sidene ved denne saken. Vi kan ikke forhåndskonkludere, sier Strøm-Erichsen.

Fakta/morgensol

  • Bergen kommune hadde ansvaret for Morgensol barnehjem fra 1952 til 1980.
  • Barn som har bodd på barnehjemmet i denne perioden har navngitt syv overgripere til Bergens Tidende.
  • Morgensol-barna har fortalt om rå fysisk vold, lite og dårlig mat, psykisk straff, manglende varme, omsorg og oppfølging.
  • Bergen kommune inngikk for to år siden millionforlik med en kvinne. Årsaken var at det ble bevist at en ansatt i 1976 varslet kommunen om overgrep og fordi saken var av nyere dato.
  • BT kan dokumentere at kommunene allerede fra 1972, gjennom en anmeldelse, har kjent til overgrepene, uten å foreta seg noe.
  • To kvinner har stevnet kommunen og krever erstatningen for opplevelsene de ble utsatt for på Morgensol.
  • Gutter fra Bergen guttehjem, på Garnes har varslet at de også tar ut stevning mot kommunen.
  • Byrådet i Bergen mener sakene er foreldet, men har satt ned et granskingsutvalg som skal undersøke alle kommunens barnehjem i perioden 1952-80.
FRYKTER FLERE SAKER: - Det er en kjedelig sak, men vi må se den i en sammenheng. Det kan være lett å la følelsene styre uten at en ser rekkevidden. Vi kunne få mange tilsvarende saker, sier varaordfører Terje Ohnstad (Ap).
ARKIVFOTO: EIRIK BREKKE