Det går frem av en ringerunde til de ti kandidatene som er ført opp to ganger på Aps kommunevalgliste i Bergen.

Også RuthGrung som tidligere har vært skeptisk, bøyer seg for partidisiplinen. Til BT sier hun at hun vil kjempe for å få bygget en skinnegående bane til alle bydeler.

For to og et halvt år siden gikk Grung, som står på femteplass på listen, ut i BT og advarte partifellene mot å ha det hun kalte en religiøs og fanatisk tiltro til bybanen. Hun var redd bybanen kunne bli for dyr.

— Både min og Frank Aarebrots innvendinger er velkjent i partiet. Men vi har ikke nådd frem i partiorganene, sier Grung til BT nå.

— For meg er det selvsagt at jeg skal være lojal til vedtaket som er fattet. Derfor vil jeg selvsagt arbeide for å få bybanen realisert i bystyret, sier hun

Grung som også er partileder, peker på at bystyret med Bergensprogrammet har vedtatt en totalpakke for hvordan veier og kollektivtransport bygges ut.

Preller av

Halvannen uke før valget får Aarebrot absolutt ingen gehør for sin bybaneskepsis hos listetoppene. Budskapet er klart: Det er for sent å forlange omkamp. Nå blir det jobb nummer én å få staten til å oppfylle sine økonomiske forpliktelser i Bergensprogrammet.

Byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsensier det slik:

— Bybanen skal på sikt bygges til alle bydeler. I mellomtiden må kollektivtilbudet til de andre bydelene forsterkes, med hyppigere bussavganger.

Annenkandidat TerjeOhnstad understreker at bybanen er en av Bergensprogrammet viktigste pilarer.

— Vi kan ikke kvele byen i biler og busser. Banen er grundig diskutert i alle Arbeiderpartiets organer. Vi løper ikke fra dette vedtaket nå, sier han, og legger til at han forutsetter at også staten oppfyller sine forpliktelser med hensyn til økonomien.

Vanskelig valgkampsak

— Bybanen er en fremtidssak, men kanskje litt vanskelig å forklare i valgkampen, sier finansbyråd Trond Tystad, som er fjerdekandidat på listen.

— Vi har plikt til å gjøre noe for å unngå totalt kaos over Danmarksplass om ti års tid, og få til et miljøriktig fremkomstmiddel som gjør at færre astmatikere og andre med luftveislidelser må flytte fra sentrum og Bergensdalen for å redde helsen sin.

— Jeg var ikke med da Arbeiderpartiet første gang gikk inn for bybane for fem år siden, men jeg støtter vedtaket fullt ut, sier AnneGine Hestetun, listens tredjekandidat.

— Bybanen er et løft for fremtiden og for et bedre miljø. Jeg er sikker på at de neste generasjoners bergenser vil være takknemlig for Ap gikk i bresjen for å få kollektivtrafikken over på skinner.

— Jeg ønsker overhodet ikke kommentere Frank Aarebrots utspill konkret, sier en heller ordknapp EilertJan Lohne. Etikkeksperten står på sjetteplass på valglisten.

— Men jeg vil understreke at jeg står k ethvert vedtak i Arbeiderpartiet som er fattet på demokratisk vis. Det er skjedd i bybanens tilfelle. Og bybanen er på sikt et godt miljømessig tiltak, sier Lohne.

Snur ikke

— Nei, vi snur ikke i bybanespørsmålet, sier niendekandidat LineMai Turøy. Hun karakteriserer seg selv om en ihuga bybanetilhenger, og er overbevist om at Bergen må få bygget ut et kollektivbanenett på skinner.

Det samme understrekes av Heidi Havelin, listens syvende kandidat:

Hun synes Aarebrot uttaler seg på sviktende grunnlag.

— Det ville ikke bli plass til alle bussene i sentrum dersom all kollektivtrafikk skulle gå på hjul, sier hun.

Les partiprogrammet og bli klok, Frank, oppfordrer PålHafstad Thorsen, AUFs førstekandidat på listen.

— Det er ikke bare grenser for hvor mange biler, men også hvor mange busser som kan gå gjennom sentrum. Dessuten er ikke formålet med bybanen bare å bedre sentrums kollektivnett. Målet er at den effektivisere kollektivtilbudet i andre bydeler. På sikt skal alle bydeler få bybane, sier listens åttende kandidat.

Heller ikke Jan Kristoffer Mathiassen, partiets tiende kandidat nøler.

— En bane på skinner må vi ha. Men også i Arbeiderpartiet er det delte meninger om dette. Men vi har hatt en grundig debatt, og Aarebrots og Grungs skepsis vant ikke frem, sier han.