Fram til februar var Jarl Høva leiar for Arbeidarpartiet i Bergen. Merete Andreassen var nestleiar.

I går, ein dryg månad seinare, stod dei fram som dei mest profilerte namna på lista til kommunevalet for eit nytt parti: Sentrumsalliansen.

— Vi skal liggje i sentrum og femne både høgresida i Arbeidarpartiet og venstresida i Høgre. Vi skal verne om fellesgoda, men samstundes leggje til rette meir for næringsutvikling, seier Høva, som etter utmeldinga av Ap i februar sit som uavhengig representant i bystyret.

Partiprogrammet blir først ferdig i slutten av april, men partiet vil mellom anna gå inn for gratis buss i rushtida, auka sosialhjelpssatsar og meir effektiv byggjesaksbehandling.

Oppdaga skuggeside i Ap

Høva trekte seg i november i fjor frå ein femteplass på vallista til Ap. Dermed sa han samstundes nei til ein sikker plass i bystyret. Det same gjorde Merete Andreassen.

Høva nemner spesielt to saker som årsak til at han har vend Ap ryggen: At lokalpartiet ikkje støtta Høva i å ta frå politikarar godt betalte styreverv, og motstanden Høva fekk som då han engasjerte seg i kampen om Sandviken sjukehus.

— Eg har vore aktiv i Ap i seks år. Så finn eg ut at dette ikkje er heilt mi greie.

— Men kvifor let du deg då velje til leiar?

— Det er rart med det kva du oppdagar når du kjem høgare opp i systemet. Eg fekk opplevingar der som gjorde at eg endra syn på Arbeidarpartiet, seier han.

- Noko gammalt over Ap

Høva er sjølvstendig næringsdrivande, og meiner venstrevridinga til Arbeidarpartiet dei siste åra har skapt rom for det nye partiet.

— Fellesskapet er viktig, og det er viktig at staten eig til dømes Statoil. Men det betyr at næringslivet òg må ha gode kår. Ap har tatt ein venstre om, som eg seier. Det er noko gammalt over det, seier han.

Onsdag denne veka vedtok ei medlemsmøte i Sentrumsalliansen ei bystyreliste med 22 personar. Der finn ein òg ein annan kjend Ap-avhoppar, Salar Salih.

I motsetning til andre parti har Sentrumsalliansen ingen førehandskumulerte. Dermed skal det mykje til for at ikkje dei mest kjende på lista, Høva og Andreassen, ender på topp.

I SENTRUM: Leiar og nestleiar i Arbeiderpartiet i Bergen fram til februar, Jarl Høva og Merete Andreassen, stiller til val for den nye partiet Sentrumsalliansen. ARKIVFOTO: SIV DOLMEN
Dolmen, Siv