Kolle Grøndahl og Knudsen samarbeidet i perioder tett da de satt på Stortinget sammen på 80— og 90-tallet. Nå er Kolle Grøndahl fylkesmann i Buskerud.

Kolle Grøndahl sier til BT at hun sterkt misliker at Knudsen utnytter ordningen med stortingspensjon på denne måten.

— Det var ikke intensjonen med pensjonsordningen; at man kunne tjene penger i et selskap og samtidig ta ut pensjon, sier hun.

Kolle Grøndahl peker på at pensjonsordningen ble etablert for at stortingsrepresentanter skulle være sikret en inntekt etter lang og tro tjeneste som folkevalgt.

Reagerer sterkt

— I 70- og 80-årene var det begrenset med stillinger som avgåtte folkevalgte kunne trekke seg tilbake til. Den gang var det ikke vanlig at næringslivet benyttet seg av profesjonelle rådgivere. Da ordningen ble etablert, var avgåtte stortingsrepresentanter stort sett eldre enn i dag. For mange kunne det være vanskelig å skaffe seg ny jobb tett opp mot pensjonsalderen, sier Kolle Grøndahl.

— Misbruker Knudsen ordningen?

— Nei. Hun har ikke brutt regelverket. Derfor kan det ikke kalles misbruk. Men hun utnytter ordningen på en måte som ikke var meningen da Stortinget utformet den. Jeg reagerer sterkt på det.

— Bør det innføres enn karanteneordning for avgått stortingsrepresentanter?

— Det kan det, men det forutsetter at det må opprettes en etterlønnsordning som dekker karantenetiden.

Kolle Grøndahl understreker at avgåtte stortingsrepresentanter må ha mulighet til skaffe seg arbeid og tjene penger

— Men vi må stille strenge krav til etikk og moral. Folkevalgte bør ikke utnytte smutthull i loven, sier hun.

Takket nei

Knudsens partifeller i Arbeiderpartiet, Finn Kristensen og Erik Dalheim, startet også egne rådgivningsselskaper etter de forlot Stortinget. Men ingen kan beskylde disse to for sko seg på pensjonsordningen på samme måte som Knudsen.

— Jeg ville unngå misforståelser og preik i mediene, sier Kristensen til Dagens Næringsliv.

Den tidligere industriministeren driver i dag rådgivningsselskapet FK Bedriftsrådgivning. Han har takket nei til stortingspensjon. Kristensen tar heller ikke ut lønn fra selskapet sitt, men har i stedet kunnet ta ut mellom 300 000 og 960 000 kroner i årlig utbytte siden han startet selskapet i 1996.

Dalheim, som har vært leder for pensjonsstyret i Stortinget, tar ut stortingspensjon samtidig som han driver et eget rådgivningsselskap. Han opplyser at alt han har i inntekter kommer frem på hans selvangivelse. I 2001 hadde han en skattbar inntekt på 524.300 kroner.

Kan få superpensjon

Følgende av dagens stortingsrepresentanter og statsråder kan få 359.000 kroner i pensjon fra Stortinget allerede fra 2005, selv om det er flere år til de når pensjonsalderen på 65 år.

 • Kjell Magne Bondevik (KrF) 55 år, 31 år på Stortinget.
 • Carl I. Hagen (Frp) 59 år, 25 år på Stortinget.
 • Jan Petersen (H) 57 år, 22 år på Stortinget.
 • Jørgen Kosmo (Ap) 54 år, 18 på Stortinget.
 • Ranveig Frøiland (Ap) 57 år, 18 år på Stortinget.
 • Odd Holten (KrF) 62 år, 14 år på Stortinget.
 • Jon Lilletun (KrF) 57 år, 14 på Stortinget.
 • Marit Nybakk (Ap) 56 år, 18 år på Stortinget.
 • Haakon Blankenborg (Ap) 48 år, 23 år på Stortinget.
 • Kjell Engebretsen (Ap) 62 år, 10 år på Stortinget.
 • Eirin Faldet (Ap) 59 år, 18 år på Stortinget.
 • Aud Gaundal (Ap) 53 år, 18 år på Stortinget.
 • Gunnar Halvorsen (Ap) 57 år, 14 år på Stortinget.

Tidligere stortingsrepresentanter får alderspensjon fra de er 65 år. De får 66 prosent av stortingslønnen hvis de har vært på Stortinget i minst tre perioder. Men hvis summen av alder og opptjeningstid minst blir 75 år, får de pensjonsrettigheter før de fyller 65 år.

Det forutsetter at de ikke tjener mer enn pensjonsutbetalingene eller har jobb i det offentlige.

KJEFTER PÅ KNUTSEN: - Grete Knudsen utnytter pensjonsordningen på en måte som ikke var meningen da Stortinget utformet den. Jeg reagerer sterkt på det, sier tidligere stortingspresident, Kirsti Kolle Grøndahl.<p/>FOTO: SCANPIX