– Skal venstresiden overleve, må vi ta tilbake rollen som ombud for folket. Nå opplever jeg at lojaliteten er rettet mot enkeltpersoner og deres posisjoner og ikke hva som er til beste for folket. Et slikt system vil jeg ikke stå bak, sier Andreassen.

Samtidig som hun tar et oppgjør med partikulturen, retter Andreassen kritikk mot ledelsen av bystyregruppen.

– Der rår en ledelseskultur som er svært ovenfra og ned. Dette har jeg sagt åpent til gruppeleder Terje Ohnstad. Jeg er ingen diktator, svarte han da.

– Saker blir trenert

– Hva mener du med ukultur?

– Altfor mange i partiledelsen sitter i doble og triple roller. De har verv eller jobb i fagbevegelsen, er folkevalgte i bystyret og sitter samtidig i diverse kommunale foretak og selskaper. Det blir for mange hatter. Når så noen i partiet vil reise en sak som kan ramme mektige personer, blir den bare trenert, sier hun.

Terje Ohnstad sier i en kommentar at han forstår veldig lite av Andreassens kritikk. – Jeg mener vi har en ledelseskultur som i stor grad går på inkludering. Vi har gruppemøter i komiteene der det lages innstilling på sakene, som igjen tas opp i bystyregruppen. Prosedyren er helt demokratisk, sier Ohnstad.

Utmeldelsen til Andreassen kommer bare dager etter at Salar Salih forlot partiet – med noe av den samme begrunnelsen.

– Ble lovet endringer

Merete Andreassen valgte i fjor høst å trekke seg fra nominasjonen til bystyret sammen med partileder Jarl B. Høva. Første gang de to trakk seg, ble begge «snakket» på plass igjen. På nominasjonsmøtet trakk de så igjen sitt kandidatur.

– Vi meldte oss på igjen fordi vi ble lovet at det skulle skje endringer. Politiske verv skulle fordeles på flere, partiet skulle forandre seg. Ingenting skjedde, og nominasjonsmøtet ble en bekreftelse på at ukulturen fikk rå, sier hun.

– På hvilken måte?

– Medlemmene ute i lagene hadde gitt klar beskjed om at partilederen skulle høyt på bystyrelisten. En allianse av fagbevegelsen og AUF sørget i stedet for at Høva tapte tredjeplassen. Da han også lå an til å tape femteplassen, gjorde han det eneste riktige, nemlig å trekke seg. Partimedlemmer fra de ulike lagene stilte seg frivillig på sidelinjen ved å la dette skje, sier hun.

Andreassen er i dag vara til bystyret og vil møte som uavhengig når hun innkalles. Å gå inn i et nytt parti er ikke tema for øyeblikket, sier hun.

Ta debatten seinere

På årsmøtet i går var det debatt om Aps bystyremedlemmer skal være valgbare til styrer i kommunale selskaper. Nettopp den diskusjonen som Høva har reist. Et mindretall ville si bastant nei nå, mens et stort flertall stemte for å vente på en konklusjon fra bystyregruppen.

Terje Ohnstad leder et tverrpolitisk arbeidsutvalg som utreder temaet:

– Slik jeg tolker stemningen i de ulike partiene, vil det bli endringer i neste periode, sa Ohnstad.

Brekke, Eirik