ATLE ANDERSSON

— De nye stridsenhetene kan bli en brekkstang for medlemslandenes egne økonomiske interesser. Det er all grunn til å stille spørsmål ved EUs agenda for å opprette styrkene, hva de skal brukes til og hvilke interesser de skal tjene, sier fylkesleder Henriksen (bildet), som selv er EU-tilhenger.

Norge skal etter planen delta i en av EUs 12 såkalte «battlegroups», sammen med Sverige og Finland. Ifølge forsvarsminister Kristin Krohn Devold (H) skal enhver bruk av den nordiske stridsgruppen være basert på FN-mandat, eller ha en «tilsvarende folkerettslig forankring».

Mens forsvarsministeren er glad for at EU ønsker et utenforland som Norge velkommen til å delta i styrken, spriker oppfatningene i Arbeiderpartiet.

«Lemfeldig»

Thorbjørn Jagland, som leder Stortingets utenrikskomité, er i utgangspunktet positiv. Han etterlyser imidlertid en grundig gjennomgang av om norsk militær deltakelse strider mot Grunnloven. Jagland hevder Utenriksdepartementet tar for lett på saken, og at den juridiske vurderingen som er levert er «altfor lemfeldig».

Krohn Devold mener alle formelle problemer - som forholdet til Grunnloven - alt er avklart.

Hordaland Ap-leder Per Rune Henriksen er klinkende klar i sin motstand mot EU-styrken der Norge etter planen skal delta med 150 mann fra 2008.

— Min klare holdning er at Norge ikke bør delta i en hær der vi ikke har noen innflytelse over hva den skal brukes til. Jeg ser behovet for internasjonal styrke som kan settes inn i kampen mot terrorisme, men slik militær innsats må skje i regi av FN, sier Henriksen.

«Verdenspoliti»

Henriksen er bekymret og engstelig over utviklingen både i NATO og EU på det sikkerhetspolitiske området.

— Vi ser konturene av to vestlige allianser som sikter mot å opptre som verdenspoliti. Det er en meget farlig utvikling, og derfor bør Norge sette foten ned. Styrker fra NATO, eller EU i fremtiden, vil bli oppfattet som parter i en krigføring når de opererer utenfor sine grenser. Bare FN kan opparbeide seg legitimitet i slike konfliktområder, mener Henriksen.

Fylkeslederen frykter også for hva som vil være de egentlige motivene dersom en fremtidig EU-styrke aksjonerer, for eksempel i et asiatisk land.

— Kanskje vil operasjonen ha som formål å sikre interessene til selskaper fra unionens medlemsland, sier Henriksen.