Om ein no går attende til det gamle mønsteret med ordførar frå Dale/Stanghelle og varaordførar frå Vaksdal, er ikkje avgjort, men Eirik Haga (Ap) er trygg på ordførarvervet. Det blir ikkje akkurat raudgrønt i Vaksdal, sidan KrF er med som støtteparti, ikkje SV. Men Sp er med.

– Dette sa vi frå om før valet, og sidan alle tre partia gjorde eit godt val, blir det slik, seier Haga, klar til forhandlingar om posisjonar.

Frp-gruppa i Vaksdal bli sært så populær. Karin og Borris-Lasse Groth er mor og son.

Det nye kommunestyret i Vaksdal:

Arbeiderpartiet (9): Eirik Haga, Linda Fossmark, Terje Davidsen, Jarle Johnsen, Helge Risnes, Irving Sæterdal, Jill Johansen, Bjørn Øivind Kroksrud, Jan Hansen.

Høgre (3): Anneli V. Lilletvedt, Erlend Ragnvaldsen, Linda Brunsvik.

Framstegspartiet (2): Borris-Lasse Groth, Karin Berta Groth.

Senterpartiet (2): Karin Flatekval, Dag Brekke.

Kristeleg Folkeparti (3): Arne Normann, Margot Helene Rosvold, Helge Gullbrå.

SV (2): Haugsnes Kjartan, Boge Evelyn.