KARI PEDERSEN

I byrådets innstilling til ny barnehageplan ligger det et forslag om å kutte bemanningen for de minste barnehagebarna. I dag er normen tre voksne på ni barn. Byrådet vil justere til to voksne på syv barn. Det er blitt møtt med en storm av protester.

Tirsdag kveld vedtok Aps bystyregruppe å si nei til byrådets nye bemanningsnorm. Selv om forslaget til forveksling likner på løsninger Ap ivret for den gang partiet satt i byråd.

Regnbuekoalisjonens far

I 2001, da Venstres Geir Kjell Andersland var barnehagebyråd, lanserte byrådet prosjektet «Veier mot full behovsdekning» som skulle skaffe 650 nye småbarnsplasser, ved blant annet å plassere flere barn i hver avdeling.

«En omlegging av småbarnsavdelingene fra 9 barn og 3 voksne til grupper på 14 barn og 4 voksne vil i tillegg til å gi flere småbarnsplasser, redusere kostnadene pr. barn.» het det i planen fra Ap/Sp/KrF/V-byrådet.

Det var striden rundt barnehageplanen som etablerte den såkalte regnbuekoalisjonen i bergenspolitikken. En allianse fra Frp til RV blokkerte effektivt forslaget om bemanningskutt.

Anderslands etterfølgere, Ap-byrådene Anne Gine Hestetun og Ruth Grung, tok opp igjen ideen om flere barn på småbarnsavdelingene, uten å få gehør for det.

— To ulike saker

Trond Tystad, Aps fraksjonsleder i oppvekstkomiteen, avviser likevel at partiet nå går mot et forslag det tidligere var for:

— Det vi sier nei til er to på syv som et gjennomgående prinsipp. Det vi i sin tid foreslo var fire på 14 i de barnehagene som selv ønsket det, sier Tystad.

— Fortoner det seg ikke likevel opportunistisk å innta ett standpunkt i posisjon og et annet i opposisjon?

— Her har vi tatt stilling til to ulike saker. Politikk skal dessuten være en løpende prosess, vi skal ikke stoppe den dagen vi har gjort et vedtak og si at sånn skal det være for evig, sier Tystad.

Han mener Høyre har et større forklaringsproblem fordi partiet i forrige periode så hardt kjempet mot et bemanningskutt som partiet nå går inn for.

Aps standpunkt til bemanningsnorm koster oppunder 10 millioner kroner. De pengene har partiet lagt inn i sitt budsjettforslag neste år.

Bystyret vil først i januar ta stilling til den nye bemanningsnormen, etter at et flertall er blitt enige om å utsette deler av barnehageplanen.