Arbeiderpartiet går frem nesten tre prosentpoeng fra oktober, og ligger an til å øke bystyregruppen sin. Ingen «Valla-effekt» i Bergen, med andre ord. Men Aps vekst får liten betydning for styrkeforholdet mellom blokkene, så lenge SV faller med like mye som Ap øker.

Nå varsler Aps byrådslederkandidat Terje Ohnstad skjerpede fronter foran valgkampen.

— Vi vil få opp temperaturen og kjempe for å hindre et mørkeblått byråd. De vil privatisere og selge unna arvesølvet. Vi må få frem fronten mellom fellesskapsløsninger og å la markedet råde, sier Ohnstad.

Han inviterer sentrumspartiene til samarbeid for å hindre Frp fra å få makt.

— På områder som miljø og byutvikling er vi et mye bedre alternativ. Det er ikke utenkelig at sentrum kan gå sammen med Ap og SV, sier Ohnstad.

Bakgrunnstallene viser at SV har de minst lojale velgerne. Bare halvparten av dem som stemte SV i 2003, vil gi sin stemme til samme parti i år.

Størst lojalitet har Frp. 78 prosent av Frp-velgerne i 2003 holder seg til samme parti fortsatt.