— Jeg mener at tiden nå er inne for å starte en debatt om dette. Det ville vært veldig bra om en kunne fått en muslimsk teologisk utdanning ved Universitetet i Bergen eller Oslo, gjerne i samarbeid med et universitet i et muslimsk land, sier Ap-politikeren fra Bergen.

- Viktig å forstå

Han mener at det er et problem at de muslimske lederne blir hentet fra utlandet.

  • I islam har imamene ikke bare en rolle som forkynner men også som rådgiver for muslimer. De utfordringene norske muslimer har, vil være annerledes enn de som bor i et muslimsk land.

Jerad mener det er svært viktig at en imam forstår grunnverdiene som det norske samfunnet er bygget på.

  • Det tok mange år før jeg skjønte det norske samfunnet, og det er klart at det for en imam som er ny i Norge vil være utfordrende å sette seg inn i hvordan det er å være muslim i Norge.

Han mener det må være mulig for teologisk interesserte muslimer i Norge å velge en slik utdanningsvei.

  • Vi har tross alt en teologisk utdanning for kristne. Islam er nå blitt en stor religion i Norge, og det bør også få noe å si for utdanningsinstitusjonene.

Jerad håper også at en med norske imamer vil bedre integreringen og dialogen mellom de ulike religionene i Norge.

  • Uavhengig av tro skal en bygge opp under en felles respekt for hverandre. Vi som er muslimer i Norge må erkjenne at vi er en del av det norske samfunnet. Da må vi aktivt ta del i det, og ikke stå på siden. Vi trenger religiøse ledere som vil lede an også i kontakten med det øvrige samfunnet.

Håper at Ap tar saken

Ap-politikeren tok opp dette spørsmålet da han talte til årsmøtet i Arbeiderpartiet i Bergen i helgen.

  • Jeg håper at dette er et innspill som blir tatt videre i mitt parti. For meg handler dette om politikk, sier Jerad, som fra talerstolen i Folkets Hus understreket at enhver muslim som ikke er integrert vil gi en ekstra stemme til Frp.
  • Jeg vil bygge ned den stereotype oppfatningen av muslimer. Jeg er muslim, men jeg er også en norsk statsborger, sier Jerad, som ikke ser bort fra at noen bevisst vil misforstå hans utspill.
  • Frp beskylder jo regjeringen for å ville islamisere Norge, men det en faktisk holder på med er å bygge bro på tvers av tro. Norge er kristent og vil forbli det.

Han sier at han fikk nesten utelukkende positive reaksjoner etter sitt innlegg på årsmøtet. Han legger likevel ikke skjul på at det også vil være delte meninger blant muslimer i denne saken.

— Det er mange retninger innenfor islam, og enkelte vil ganske sikkert hevde at en ikke kan ha noen felles imamutdanning. Dette er praktiske problemer. Det jeg ønsker er å starte en prosess hvor vi ser på mulighetene og ikke ser på problemene, sier Jerad.

Bergens Tidende