Aps Torstein Rudihagen lover å se nærmere på de nye opplysningene.

— Vi har avtalt et møte med Kystverket onsdag. Der vil vi be om å få deres vurderinger, sier han til bt.no.

— Betyr dette at du nå går inn for å utrede spørsmålet om heving om vraket ytterligere?

— Det er det for tidlig å ta stilling til. Først må jeg høre hva Kystverket og fiskeridepartementet har å si, sier han.

På stortingshøringen opplyste Hans van Rooij i selskapet Smit Salvage at hans firma ganske risikofritt ville være i stand til å heve ubåtvraket. Selskapet har lang erfaring med liknende redningsoperasjoner, og har blant annet hentet opp flere ubåtvrak.

I tillegg fortalte Kåre Segadal i Norwegian Underwater Intervention (NUI) at det ville være relativt uproblematisk å la dykkere hente opp kvikksølvet fra vraket.

GEOKONSULT