• Jeg kjemper videre for høyskolebygget på min kant, og jeg gir meg ikke før jeg er i mål, sier Per Rune Henriksen.

Både som stortingsrepresentant og som leder i Arbeiderpartiet i Hordaland var han til stede på møtet som Trond Mohn og ledelsen for Høgskolen i Bergen hadde med Kunnskapsdepartementet.

Mangler ikke penger

Han mener at det er vanskelig å avvise argumentene om press i økonomien og et opphetet byggemarked.

— Det er ikke mangel på penger som er problemet, men snarere knappheten på arbeidskraft, sier Henriksen.

Men det blir en avveining, og Henriksen er kommet til at «samfunnsnytten ved å vente er mindre enn skaden ved å gå i gang nå».

— Vi får heller ta de kostnader det medfører å starte byggearbeidet, sier han, men vil likevel ikke prioritere mellom høyskolebygget og odontologibygget.

I første omgang satser Per Rune Henriksen på å få inn mest mulig forpliktende merknader i innstillingen til statsbudsjettet for neste år, og deretter forsøke å få avsatt midler i det reviderte nasjonalbudsjettet som skal vedtas i juni.

- Dobbelt uredelig

Høyres Torbjørn Hansen, som tok opp høyskolesaken i Stortingets spørretime onsdag, kommenterer de nye opplysningene om Trond Mohns rolle slik:

— Det er veldig positivt at Mohn er villig til å stille opp. Derfor var det dobbelt uredelig av den politiske ledelsen i Kunnskapsdepartementet å opptre slik den har gjort. Det er å snakke med dobbelt tunge når man forlanger privat finansiering for ett bygg, og sier nei til et tilsvarende opplegg i forbindelse med et annet, sier Hansen som bebuder nye spørsmål til den nye ledelsen i departementet.

SIGURDSØN, BJØRN